Posted on Leave a comment

Własność intelektualna (IP) w dzisiejszych zglobalizowanych i innowacyjnych gospodarkach ma olbrzymią wartość. IP jest również ważna w przypadku typowych kontraktach w branży MedTech takich jak np. umowy o współpracy w zakresie badań i rozwoju, produkcji czy umów dystrybucyjnych. Umowy te, zawierane często z partnerami zagranicznymi, zazwyczaj zawierają klauzule mające spowodować, że strony umowy poddadzą ewentualny spór pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji lub arbitrażu. Nie ma wątpliwości, że klauzule arbitrażowe mają […]

Posted on Leave a comment

Wielu przedsiębiorców uważa, że postępowanie sądowe to jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu. Zwykle postępowania sądowe są długie, żmudne i bardzo kosztowne. Potrzeba koncyliacyjnego radzenia sobie z konfliktami wykształciła wiele alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR ang. alternative dispute resolution). Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) są szybkie, tanie i przede wszystkim skuteczne. Kładą one główny nacisk na sam proces rozwiązywania konfliktów i charakterystyczna jest […]

Posted on Leave a comment

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wskazano, że celem nowelizacji KSH jest wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawnej prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki […]

Posted on Leave a comment

Rok 2020 to trudny czas dla założycieli startupów w początkowej fazie rozwoju, które właśnie wprowadziły swój MVP, aby utrzymać rozwój firmy. Fundusze VC doradzają swoim start-upom i spółkom portfelowym, aby przygotowały się na niespokojne czasy. Zalecają oszczędzanie gotówki i zmniejszenie wydatków oraz przygotowanie się na utrudnienia w zbieraniu funduszy. Wraz z globalnym rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa (COVID-19) i obostrzeniami narzuconymi przez rządy na całym świecie, uczestnicy międzynarodowych rynków kapitałowych […]

Posted on Leave a comment

Istnieje wiele istotnych różnic między prawem najmu komercyjnego a przepisami dotyczącymi najmu w sektorze prywatnym. Sposób formułowania zapisów umów najmu lokali użytkowych ma w tym obszarze szczególne znaczenie. Najem jest uregulowany przepisami Kodeksu cywilnego o najmie wszystkich rzeczy, przepisami Kodeksu cywilnego o najmie wyłącznie lokali i przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów i dodatkach mieszkaniowych. Uregulowanie najmu lokali mieszkalnych również w tej ostatniej ustawie […]

Posted on Leave a comment

20 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie ochrony informacji poufnych przez sądy krajowe w postępowaniach dotyczących egzekwowania unijnego prawa konkurencji na drodze prywatnoprawnej. Komunikat zawiera praktyczne wskazówki dotyczące środków jakie mogą wykorzystać sądy krajowe w celu ochrony informacji poufnych w kontekście wniosków o ujawnienie dowodów w trakcie trwania postępowania i po jego zakończeniu. Bez wątpienia naruszenie prawa konkurencji powoduje znaczne szkody dla firm, […]

Posted on Leave a comment

W wielu krajach UE obowiązują przepisy określające to, czy firma może nagrywać rozmowę bez uzyskania zgody dzwoniącego. Na przykład w Niemczech od dawna firmy muszą uzyskać zgodę dzwoniącego, zanim zaczną nagrywać rozmowę. Nieuzyskanie takiej zgody może w świetle prawa niemieckiego stanowić przestępstwo. Przed erą RODO, w wielu krajach UE wystarczyło na początku rozmowy poinformować dzwoniącego, że rozmowa może być nagrywana, i jeśli dzwoniący kontynuował […]

Posted on Leave a comment

Obszar innowacji i inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej zmienił się radykalnie wraz z rewolucją cyfrową i rozwojem medtech – fizycznych urządzeń stosowanych w opiece zdrowotnej. Własność intelektualna zawsze była najważniejsza dla sukcesu każdej innowacyjnej firmy medycznej. W branży medycznej (zwłaszcza w obszarze produktów lub wyrobów medycznych) często występuje dylemat między chęcią złożenia wniosku patentowego na wczesnym etapie rozwoju produktu, a koniecznością spełnienia wymagań dotyczących posiadanych […]

Posted on Leave a comment

Niemal dwa lata po opublikowaniu przez Komisję Europejską ostatecznego projektu propozycji wprowadzenia roszczeń zbiorowych dla konsumentów, po wielu negocjacjach i lobbingu Ambasadorowie państw członkowskich 30 czerwca 2020 zatwierdzili porozumienie zawarte przez prezydencję chorwacką z Parlamentem Europejskim dotyczące projektu dyrektywy o powództwach przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Projekt dyrektywy o powództwach przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ( „dyrektywa” ) wprowadza zharmonizowany […]

Posted on Leave a comment

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwane orzeczenie dotyczące przepływu danych między UE a USA zwane PrivacyShield w sprawie potocznie zwanej Schrems II. Sprawa dotyczy dwóch reżimów prawnych: z jednej strony amerykańskiego prawa dotyczącego nadzoru i europejskiego prawa dotyczącego ochrony prywatności. TSUE stwierdził m.in.: ✔ TarczaPrywatności SCC jest sprzeczna z kartą praw podstawowych UE, gwarantującą osobom fizycznym prawo do prywatności, ✔ograniczenie ochrony […]