Posted on Leave a comment

Bez wątpienia uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja zmieniają oblicze technologii i innowacji. Zbiory danych stają się jednym z potencjalnie największych aktywów (lub zobowiązań) firm z branży medycznej. Dane, które są w ich posiadaniu nie tylko są coraz cenniejsze, ale na znaczeniu zyskują także kwestie związane z ich cyberbezpieczeństwem ponieważ są coraz częściej digitalizowane i wprowadzane do systemów teleinformatycznych.

Posted on Leave a comment

Jedną ze wskazówek dotyczących przyszłego wyglądu komisji może być niedawno opublikowany dokument pt. “Modernizing EU Competition Policy” przez ministerstwa Polski, Niemiec i Francji z 4 lipca 2019 r. (dwa dni po nominacji von der Leyen). Wspólny artykuł nie tylko wzywa do zwalczania przewagi konkurencyjnej wielkich firm technologicznych, ale prócz tego zwraca uwagę na temat, który tli się na starym kontynencie od początku 2019 r., czyli brak bezpośredniego wpływu poszczególnych państw członkowskich na decyzje komisji dotyczące konkurencyjności oraz niedostateczną kontrolę fuzji, zwłaszcza w odniesieniu do przejmowania przez gigantów technologicznych atrakcyjnych start-upów celem ich eliminacji z rynku jako potencjalnego zagrożenia i utrzymania swojej dominującej pozycji.

Czy to koniec ubezpieczenia komunikacyjnego jakie znamy? Jak Big Data zmieni rynek ubezpieczeń pojazdów.

Posted on Leave a comment

Pomimo niedawnej fali doniesień przewidujących, że wzrost liczby autonomicznych pojazdów doprowadzi do zmniejszenia wysokości składek na ubezpieczenia komunikacyjne, naszym zdaniem bardziej trafne jest stwierdzenie, że upowszechnienie się samodzielnych samochodów wymusi utworzenie nowej polisy ubezpieczeniowej. Zupełnie różnej od tej jaką znamy, która w pewnym momencie zastąpi tą pierwotną.

Posted on Leave a comment

Decydując o sprzedaży swojej firmy i podejmując pewne wstępne kroki w tym kierunku (w tym  przygotowania do wyjścia z transakcji oraz negocjacji term – sheeta), ważnym elementem jest określenie struktury transakcji.

Posted on Leave a comment

Tylko tydzień wystarczył, aby dwie firmy: British Airways (99 mln £) i Marriott (282 mln £) zubożały o łączną kwotę 283 milionów funtów z powodu naruszenia postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR), co jest bezprecedensowym przypadkiem egzekwowania przez brytyjski urząd ochrony danych osobowych (Information Commissiner’s Office, ICO) postanowień GDPR. Dla przypomnienia, polski urząd ochrony danych osobowych nałożył dotychczas dość symboliczne (w porównaniu z jego brytyjskim odpowiednikiem) kary za naruszenie rozporządzenia GDPR: 943 tysiące złotych (BISNODE oraz 56 tysięcy złotych (jeden ze związków sportowych).

Posted on Leave a comment

Wielu twórców start-upów  uwielbia rozmawiać o garncu złota znajdującym się na drugim końcu tęczy. Przecież kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Do pewnego stopnia taki punkt widzenia może się opłacać. Ten moment następuje, gdy potencjalny inwestor zechce kupić rzeczywiste możliwości i zespół startupu, aby go przejąć. Niestety wbrew oczekiwaniom twórców, nie jest to chwila, w której większość potencjalnych inwestorów myśli o wypisywaniu czeku.

Posted on Leave a comment

Państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły nową dyrektywę pn. Europejska dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Dyrektywa wprowadza dodatkowe obowiązki dla dostawców usług online takich jak Facebook, Twitter czy YouTube, mające na celu wzięcie przez nich większej odpowiedzialności za materiały chronione prawem autorskim, które są nielegalnie udostępniane na ich platformach.

Posted on Leave a comment

Branża nowych technologii ma swoją specyfikę i wymaga zdecydowanie wnikliwszej analizy, bo kupuje się inwestycję na przyszłość, często w początkowej fazie rozwoju z perspektywami na przyszłość. Jednak może zdarzyć się tak, że perspektywy to jedyne co start – up ma do zaoferowania.

Posted on Leave a comment

Zaczynasz działalność w nowej branży? IPSO LEGAL ma dla  Ciebie kilka podstawowych rad, których właśnie teraz potrzebujesz. Nasz poradnik pozwoli Ci bezstresowo przejść przez pierwszy etap nowej działalności. Kwestie założycielskie i pracownicze zawsze są priorytetowe. W końcu na nich opiera się każda działalność. Dlaczego ? Wprowadzenie podstawowych zasady w funkcjonowaniu startupu już na etapie konceptu pozwala uniknąć wielu nieporozumień. Umowa założycielska Umowa założycielska określa role i obowiązki […]