Posted on Leave a comment

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej  Jak już zapewne dobrze wiesz – a jeżeli nie, to odsyłam Cię do moich poprzednich artykułów dot. prostej spółki akcyjnej (PSA) – prosta spółka akcyjna nie ma kapitału zakładowego. Dlatego ustawodawca przewidział, że odpowiednikiem podwyższenia kapitału zakładowego będzie emisja nowych akcji. Poniżej przedstawiam odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dot. emisji akcji w PSA.  Z czym zatem wiąże […]

Posted on Leave a comment

Zacznijmy od tego, że PSA może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (co oznacza, że wcale nie musisz mieszkać w Dolinie Krzemowej i tworzyć start-upy). Co ważne, PSA nie może zostać zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (analogiczną sytuację mamy w przypadku spółki z o.o.).  W przypadku PSA akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego […]

Posted on Leave a comment

W ramach projektu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt uregulowania nowego typu spółki kapitałowej: prostej spółki akcyjnej (PSA). Zgodnie z założeniem autorów projektu, PSA miała być nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć.  Według uzasadnienia projektu „impulsem do rozważenia potrzeby wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej była analiza otoczenia […]

Posted on

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.  W dniu 27 stycznia 2021 roku rozpoczęły się konsultacje publiczne proponowanych przepisów. Autorzy projektu zaznaczyli, że wprowadzenie nowych przepisów wynika z konieczności uwzględnienia skutków wejścia w życie, z dniem 1 marca 2021 roku, ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych […]

Posted on

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej przygotowało projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W dniu 27 stycznia 2021 roku rozpoczęły się konsultacje publiczne proponowanych przepisów. Projekt przewiduje następujące zmiany: 1) ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – uzależnienie obowiązku ubezpieczeniowego od statusu wspólnika i objęcie ubezpieczeniem niezależnie od sytuacji spółki, np. prowadzenia […]

Posted on

Wizja przyszłości: badania kliniczne w krajach rozwijających się Wzrasta liczba badań klinicznych prowadzonych w krajach rozwijających się. Istnieje wiele zalet takiego stanu rzeczy, poza oczywistymi kwestiami finansowymi. Na szczególne uwzględnienie zasługuje zainteresowanie pacjentów aktywnym udziałem w badaniach klinicznych oraz motywację lekarzy do ich prowadzenia. Jednak prowadzenie badań klinicznych w krajach rozwijających się rodzi ryzyko, którego sponsorzy powinni być świadomi i odpowiednio nim […]

Posted on

ZAGROŻENIA PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH Z CRO Sponsorzy badań klinicznych mogą pozyskać cenne wsparcie wchodząc we współpracę z firmami zajmującymi się prowadzeniem badań klinicznych na zlecenie (CRO), jednak w dalszym ciągu pozostają odpowiedzialni za ich działania. Błażej Wągiel w kolejnym z serii wpisów dotyczących prawnych aspektów badań klinicznych, dzieli się wskazówkami, które mogą uchronić przed problemami mogącymi pojawić się w trakcie prowadzenia badań […]

Posted on

Miło nam poinformować, o kolejnej wygranej kancelarii w obszarze sporów frankowych.  Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko to, że sąd całkowicie podzielił argumenty podnoszone przez pełnomocników powodów, ale przede wszystkim czas trwania postępowania – 7 miesięcy i 20 dni (od daty wpływu pozwu do sądu – 18 maja 2020).

Posted on

Narodowy Program Szczepień – odpowiedzi na pytania, które zadają sobie pracodawcy W świetle nieustającego pogarszania się stanu zdrowia publicznego i pandemii COVID-19 oczywistym jest, że szybka realizacja strategii programu szczepień jest jedynym wyjściem z tego kryzysu. Mając to na uwadze, pracodawcy będą musieli w tym roku stawić czoła całkiem nowym i złożonym problemom związanym z uczestnictwem (bądź nie) w szczepieniu swoich pracowników. W tym […]

CRO – Sposoby nadzoru sponsora nad badaniem klinicznym

Posted on

Obowiązek nadzoru sponsora do CRO Od kilku lat zauważalny jest widoczny trend zlecania przez firmy farmaceutyczne większości swoich badań klinicznych niezależnym organizacjom określanym jako Contract Research Organisation (CRO). W rezultacie inspektorzy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w oparciu o Dobrą Praktykę Badań Klinicznych (Good Clinical Practice, GCP) coraz częściej skupiają się na tym, czy sponsorzy właściwie sprawują nadzór nad CRO, […]