Posted on Leave a comment

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do polskiego postępowania cywilnego nowe odrębne postępowanie, dotyczące spraw własności intelektualnej. Przedmiotowa nowelizacja KPC weszła w życie w dniu 1 lipca 2020 roku.  W odpowiedzi na liczne pytania ze strony naszych klientów oraz naszych obserwatorów w mediach społecznościowych zdecydowaliśmy się na wprowadzenie cyklu artykułów prezentujących podstawowe informacje […]

MedTech&healthcare startup – poradnik dla przedsiębiorców

Posted on Leave a comment

Startup’y z branży MedTech i Healthcare muszą spełnić wiele wymogów regulacyjnych. Potrzebują zatem specjalistycznej pomocy prawników, by prawidłowo się rozwijać. Ponadto branża medyczna i farmaceutyczna jak żadna inna wymaga zastosowania szeregu środków ochronnych i zapobiegawczych przed nieuczciwą konkurencją. Krótko mówiąc, już od samego początku startup MedTech lub Healthcare potrzebuje wsparcia prawnego. Na wczesnym etapie rozwoju najcenniejszym aktywem dla startup’u (nie tylko z branży […]

Posted on Leave a comment

Czym jest CRBR? W dniu 13 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie ustawy utworzono system teleinformatyczny – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr uruchomiono 13 października 2019 roku. Rejestr jest jawny a zgromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych są udostępniane nieodpłatnie. Kim jest beneficjent rzeczywisty? […]

Posted on Leave a comment

Dnia 16 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej dotyczącej poprawy i przyspieszenia dostępu pacjentów do bezpiecznych i niedrogich leków oraz wspierania innowacji w przemyśle farmaceutycznym krajów członkowskich. Komisja zamierza opracować plan, który uwzględni aktualne problemy związane z dostępnością i ceną leków, jednocześnie promując zrównoważone innowacje i wspierając europejski przemysł farmaceutyczny w utrzymaniu pozycji światowego lidera. Plan ma zostać […]

Posted on Leave a comment

Epidemia koronawirusa wymusiła na wielu przedsiębiorcach zawieszenie działalności lub przejście w tryb pracy zdalnej. Pandemia przyspieszyła pewne procesy w zakresie wykorzystania przez pracodawców nowych technologii, tak aby ich pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Aby ponownie otworzyć i pomyślnie wznowić działalność, pracodawcy powinni rozważyć kilka kwestii i opracować plan dostosowany do ich konkretnych potrzeb. Plany ponownego otwarcia będą się różnić w zależności od wielkości, charakteru […]

Sposoby ochrony marki przed podrabianiem w czasie COVID19 – poradnik

Posted on Leave a comment

Pandemia wywołana wirusem COVID-19 odkryła słabości współczesnych łańcuchów dostaw. Najbardziej widać to w przypadku środków ochrony indywidualnej („ŚOI”) dla personelu medycznego, a w szczególności dostępności masek medycznych klasy FFP1, FFP2 i FFP3 (lub np. N95 w USA). Klasa odpowiednio FFP1, FFP2 i FFP3 jest oceną stopnia skuteczności w zatrzymywaniu cząsteczek oraz poziomu penetracji materiału przez cząsteczki szkodliwe przenoszone drogą kropelkową. Wymagania jakie spełniać muszą tego […]

Posted on Leave a comment

Wspierane przez Komisję państwa członkowskie UE opracowały zestaw narzędzi UE do wykorzystania aplikacji mobilnych do śledzenia kontaktów i ostrzegania  w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Jest to część wspólnego skoordynowanego podejścia mającego na celu wspieranie stopniowego znoszenia środków ograniczających. Aplikacje do śledzenia kontaktów, jeśli są w pełni zgodne z przepisami UE i dobrze skoordynowane, mogą odgrywać kluczową rolę na wszystkich etapach zarządzania kryzysowego, zwłaszcza gdy nadejdzie czas na stopniowe […]

Posted on Leave a comment

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że technologie i dane cyfrowe mają do odegrania ważną rolę w walce z kryzysem związanym z COVID-19. W wielu krajach, zarówno w UE, jak i na całym świecie, władze krajowe lub regionalne albo deweloperzy ogłosili wprowadzenie na rynek aplikacji o różnych funkcjach, mających na celu wspieranie walki z wirusem.  Najważniejszą rolę mogą odegrać aplikacje mobilne, w tym funkcje ustalania kontaktów z zakażonymi osobami. W zależności od […]

Posted on Leave a comment

Zagrożenie zdrowia ludzkości spowodowane COVID-19 doprowadziło do podjęcia współpracy przez globalną społeczność naukową na niespotykaną dotąd skalę. Współpraca ta ma na celu pilne opracowanie skutecznej szczepionki. Biorąc jednak pod uwagę tempo rozpowszechniania danych i oparcie działań na otwartej nauce (open science), w połączeniu z wrażliwym charakterem tych danych, szybko pojawiły się poważne obawy dotyczące zapewnienia ich odpowiedniej ochrony. RODO określa szczegółowe zasady przetwarzania danych zdrowotnych […]