PFR wprowadził instytucję postępowania wyjaśniającego do Tarczy Finansowej

Posted on

PFR wprowadził do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” postępowanie wyjaśniające.  

 

Zgodnie z nowo wprowadzonym § 14 każdy beneficjent jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, w którym beneficjent złożył wniosek, z zapytaniem dotyczącym:

(i) otrzymanej przez beneficjenta odmowy udzielenia subwencji finansowej, w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym lub 

(ii) błędu beneficjenta w złożonym wniosku, który skutkował przyznaniem subwencji finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować beneficjent. 

 

W naszej ocenie to bardzo dobre rozwiązanie. Nasi klienci od początku wprowadzenia Tarczy Finansowej PFR sygnalizowali, że system odrzuca ich wnioski pomimo, że spełniają wszystkie kryteria do skorzystania z Tarczy Finansowej. Najczęściej problemy te dotyczyły weryfikacji bazy danych ZUS i urzędów skarbowych, w których informacje dot. przedsiębiorców nie zostały uaktualnione (np. widniejąca zaległość w bazie danych ZUS, pomimo że ZUS wystawił zaświadczenie o niezaleganiu lub informacje o nieuiszczonym podatku, pomimo że podmiot złożył wniosek o rozłożenie na raty należnego podatku, a następnie spłacił całe zobowiązanie w terminie wskazanym przez urząd skarbowy). Dzięki uruchomieniu procedury reklamacyjnej możliwe będzie wyjaśnienie takich sytuacji. Dodatkowo procedura reklamacyjna pozwala na udokumentowanie rzeczywistego stanu faktycznego np. poprzez dołączenie zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu. 

 

Chociaż dodanie postępowania wyjaśniającego oceniamy pozytywnie, to czujemy pewien niedosyt jeżeli chodzi o jego regulację. PFR nie wskazał, jakie będa skutki postępowania wyjaśniającego. Czy w przypadku udokumentowania przez Beneficjenta rzeczywistego stanu faktycznego PFR zmieni decyzję? Czy jednak Beneficjent będzie musiał złożyć ponownie wniosek lub odwołanie? Niestety, Regulamin przygotowany przez PFR nie daje odpowiedzi na te pytania. 

 

Z informacji na stronie internetowej PFR wynika, że zacznie postępowanie wyjaśniające zacznie obowiązywać od dnia 28 maja 2020 roku. Pojawią się głosy, że postępowanie wyjaśniające już zostało uruchomione. Zaznaczamy, że nie jest to procedura odwoławcza. W przypadku decyzji odmawiającej przyznania Subwencji Finansowej w całości, Beneficjent powinien złożyć nowy Wniosek. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *