Posted on

Jeśli polubiłeś  RODO, pokochasz nowe europejskie wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji (AI)

Komisja Europejska prowadzi pilotaż w zakresie etyki obejmującej rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Zdaniem Komisji Europejskiej sztuczna inteligencja (AI) będzie miała spory wpływ na rozwój gospodarczy i zachodzące przemiany społeczne. Jednocześnie w przypadku AI pojawiają się wątpliwości związane z etyką i bezpieczeństwem. Wytyczne są skierowane do wszystkich podmiotów, które wdrażają lub wykorzystują AI.

Projekt wytycznych w zakresie etyki dotyczących wiarygodnej sztucznej inteligencji, których pierwsza wersja została opublikowana w połowie grudnia 2018 r. przez grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. Sztucznej inteligencji działającą przy Komisji Europejskiej określa ogólne ramy sprzyjające osiągnięciu godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Podobnie jak w przypadku ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych (RODO), chodzi o ustanowienie trzeciej drogi regulowania wpływu nowych technologii na obywateli państw członkowskich UE, różniącej się zarówno od bardziej restrykcyjnego podejścia Chin, jak i od modelu wolnorynkowego stosowanego w Stanach Zjednoczonych.

Kraje europejskie nie mogą obecnie konkurować z postępem technologicznym zachodzącym w Chinach, Japonii czy Stanach Zjednoczonych, jednak stworzone wytyczne przewidują, że ustanowienie środowiska opartego na najwyższych standardach etycznych, które wzbudzą zaufanie publiczne do AI, może zmienić globalną debatę i wskazać drogę do utworzenia nowego międzynarodowego standardu. Jak wskazują eksperci wiele zasad etycznych w kontekście systemów AI znalazło się już w obowiązujących wymogach prawnych (np. w RODO lub przepisach dotyczących ochrony konsumentów)

Z resztą powiązania między RODO a projektem wytycznych dotyczących sztucznej inteligencji są wyraźne: grupa robocza wyraziła pogląd, że art. 22 ust. 1 RODO ustanawiający prawo podmiotu danych do niepodlegania decyzjom w sprawach indywidualnych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych  odnosić się może również do systemów opartych na AI.

Główną koncepcją projektu wytycznych jest godna zaufania AI, obejmująca zarówno cel etyczny, jak i standardy techniczne. Projekt imponująco przechodzi od dyskusji na wysokim szczeblu o europejskich koncepcjach podstawowych praw człowieka, do wskazówek dotyczących wdrażania i kończąc na przykładach szans i istotnych obaw związanych z korzystaniem z AI.

Zgodnie z zastrzeżeniem grupy roboczej wytyczne te nie będą miały na razie wiążącego skutku prawnego oraz będą dobrowolne. Pomimo tych zapewnień, firmy działające w obszarze AI mając na uwadze ostatnie doświadczenia w zakresie RODO powinny uważnie śledzić doniesienia związane z „godną zaufania sztuczną inteligencją”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *