Obligacje społeczne – Sposób na kryzys wywołany COVID-19?

Rok 2020 to trudny czas dla założycieli startupów w początkowej fazie rozwoju, które właśnie wprowadziły swój MVP, aby utrzymać rozwój firmy. Fundusze VC doradzają swoim start-upom i spółkom portfelowym, aby przygotowały się na niespokojne czasy. Zalecają oszczędzanie gotówki i zmniejszenie wydatków oraz przygotowanie się na utrudnienia w zbieraniu funduszy.

Wraz z globalnym rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa (COVID-19) i obostrzeniami narzuconymi przez rządy na całym świecie, uczestnicy międzynarodowych rynków kapitałowych szukają środków finansowych, aby zaradzić wywołanym przez pandemię skutkom społecznym i gospodarczym. Rynek pozostał otwarty, a obligacje od początku kryzysu były preferowanym instrumentem dłużnym umożliwiającym pozyskiwanie kapitału na projekty przynoszące korzyści środowiskowe lub dające pozytywne skutki społeczne. Ten trend można postrzegać jako zwiększenie znaczenia zrównoważonego finansowania  z wykorzystaniem czynników z wykorzystaniem kryteriów ESG (tj. z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego).

Europejscy emitenci zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego podjęli już działania w celu emisji obligacji będących odpowiedzią na COVID-19. Obligacje te często przybierają formę obligacji społecznych, ponieważ opierają się na czterech kluczowych elementach wytycznych dotyczących obligacji społecznych (Social Bonds Principles) wydanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego (ICMA) tj.:

  1. przeznaczenie środków z emisji obligacji na projekty o charakterze społecznym,
  2. proces oceny i wyboru projektów uwzględnia cele społeczne,
  3. zarządzanie i śledzenie wykorzystania środków w sposób przejrzysty,
  4. raportowanie wykorzystania środków z wykorzystaniem wskaźników jakościowych i ilościowych.

Wybierając formę obligacji społecznych, wykorzystanie wpływów z obligacji związanych z odpowiedzią na COVID-19 musi jasno wskazywać konsekwencje wywołane COVID-19, którym ma przeciwdziałać. Przykłady wykorzystania wpływów związanych z obligacjami społecznymi w zw. z COVID-19 mogą obejmować np. zakup sprzętu medycznego, złagodzenie bezrobocia spowodowanego kryzysem, udzielanie pożyczek socjalnych dla określonych grup docelowych lub ożywienie sektora turystycznego.

W praktyce emitenci obligacji społecznych COVID-19 mogą wykorzystać istniejące, zmienione lub nowe niewiążące wytyczne ICMA dotyczące obligacji społecznych, które zostaną wdrożone przed emisją.
Wytyczne określają, w jaki sposób emitent identyfikuje i wybiera kwalifikowalne projekty oraz w jaki sposób emitent proponuje wykorzystanie i monitorowanie środków uzyskanych z obligacji. Dokumentacja emisji obligacji społecznych skupia się na przejrzystości: ujawnianie wykorzystania wpływów, dostosowanie czynników ryzyka do konkretnego wykorzystania wpływów oraz przestrzeganie zobowiązań sprawozdawczych.

W Polsce instytucja obligacji społecznych nie była jeszcze wykorzystywana, jednak sytuacja związana z kryzysem wywołanym pandemią i konieczność rozwiązania wywołanych nim problemów społecznych wymaga poszukiwania innowacyjnych metod finansowania projektów, dlatego w IPSO LEGAL przewidujemy że rola obligacji społecznych wzrośnie.

Share
Polish