KursyKompleksowe wdrożenie systemu ochrony sygnalistów w firmie

6500,00 

PLAN SZKOLENIA

PODSTAWOWE INFORMACJE O DYREKTYWIE

 • podstawowe pojęcia stosowane w dyrektywie,

 • zakres obowiązywania dyrektywy,

 • rodzaje naruszeń objętych dyrektywą,

 • podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy,

 • rodzaje kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ich priorytet,

 • terminy wdrożenia dyrektywy oraz kontekst prawodawstwa krajowego

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI OD 17 GRUDNIA 2021

 • wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości

 • wymogi jakie muszą spełniać kanały raportowania

 • jakie elementy musi zawierać system ochrony sygnalistów,

 • prowadzenie rejestru zgłoszeń i outsourcing,

 • zakaz działań odwetowych i odwrócony ciężar dowodu,

 • terminy

 • audyt i przegląd procedur

W JAKI SPOSÓB NALEŻY CHRONIĆ SYGNALISTĘ

 • kto może być sygnalistą, a kto może być chroniony jak sygnalista?

 • środki ochrony prawnej sygnalisty

 • zakaz zrzekania się praw sygnalisty,

 • ochrona sygnalistów a RODO

 • środki dowodowe i przechowywanie dokumentacji,

 • zgłaszanie naruszeń przez kanał zewnętrzny

 • konsekwencje ujawnienia nieprawdziwych naruszeń

DYREKTYWA W PRAKTYCE – WSPÓŁPRACA Z SYGNALISTĄ

 • regulacje dotyczące kontaktu z sygnalistą,

 • bezpieczny kanał informowania. Czyli jaki?

 • podział zadań w kontaktach z sygnalistą, osoby odpowiedzialne za kontakt z sygnalistą,

 • pozycja sygnalisty w kontekście działań odwetowych,

 • know-how i tajemnica przedsiębiorstwa a zgłaszanie nieprawidłowości,

 • rola sygnalisty w rozwoju organizacji,

 • działania następcze i informowanie sygnalisty

 • ujawnienie publiczne,

SANKCJE I POSTĘPOWANIE KONTROLNE SYSTEMU OCHRONY SYGNALISTÓW

 • sankcje przewidziane w dyrektywie

 • środki ochrony sygnalistów w przepisach krajowych

Opis

Dyrektywa UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów (dalej jako: “Dyrektywa sygnalistów”) ma na celu zagwarantować ochronę sygnalistów, którzy zgłaszają naruszenie prawa UE. Dodatkowo, Dyrektywa określa minimalne normy dotyczące sposobu reagowania na zgłaszane przez sygnalistów wątpliwości i sposoby ich rozwiązania.

Dyrektywa nakłada na przedsiębiorców (nie tylko dużych) wiele nowych obowiązków związanych z zapewnieniem szeroko pojętej zgodności swoich organizacji w obszarze ochrony sygnalistów. Już teraz wielu z nich zadaje sobie szereg pytań nawet tak podstawowych jak: kim jest ten sygnalista i jak go chronić. Jest to zatem doskonały czas na bliższe poznanie nowych obowiązków, które nakłada na organizacje, ale przede wszystkim to doskonały czas na audyt i przegląd dotychczas obowiązujących procedur oraz przeszkolenie personelu z zakresu nowych obowiązków i wdrożenia systemu ochrony sygnalistów.

PLAN SZKOLENIA

PODSTAWOWE INFORMACJE O DYREKTYWIE

 • podstawowe pojęcia stosowane w dyrektywie,

 • zakres obowiązywania dyrektywy,

 • rodzaje naruszeń objętych dyrektywą,

 • podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy,

 • rodzaje kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ich priorytet,

 • terminy wdrożenia dyrektywy oraz kontekst prawodawstwa krajowego

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI OD 17 GRUDNIA 2021

 • wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości

 • wymogi jakie muszą spełniać kanały raportowania

 • jakie elementy musi zawierać system ochrony sygnalistów,

 • prowadzenie rejestru zgłoszeń i outsourcing,

 • zakaz działań odwetowych i odwrócony ciężar dowodu,

 • terminy

 • audyt i przegląd procedur

W JAKI SPOSÓB NALEŻY CHRONIĆ SYGNALISTĘ

 • kto może być sygnalistą, a kto może być chroniony jak sygnalista?

 • środki ochrony prawnej sygnalisty

 • zakaz zrzekania się praw sygnalisty,

 • ochrona sygnalistów a RODO

 • środki dowodowe i przechowywanie dokumentacji,

 • zgłaszanie naruszeń przez kanał zewnętrzny

 • konsekwencje ujawnienia nieprawdziwych naruszeń

DYREKTYWA W PRAKTYCE – WSPÓŁPRACA Z SYGNALISTĄ

 • regulacje dotyczące kontaktu z sygnalistą,

 • bezpieczny kanał informowania. Czyli jaki?

 • podział zadań w kontaktach z sygnalistą, osoby odpowiedzialne za kontakt z sygnalistą,

 • pozycja sygnalisty w kontekście działań odwetowych,

 • know-how i tajemnica przedsiębiorstwa a zgłaszanie nieprawidłowości,

 • rola sygnalisty w rozwoju organizacji,

 • działania następcze i informowanie sygnalisty

 • ujawnienie publiczne,

SANKCJE I POSTĘPOWANIE KONTROLNE SYSTEMU OCHRONY SYGNALISTÓW

 • sankcje przewidziane w dyrektywie

 • środki ochrony sygnalistów w przepisach krajowych

Maksymalna liczba osób na szkoleniu: 10.