KursyOchrona sygnalistów – wdrożenie dyrektywy w jednostkach samorządu terytorialnego

4600,00 

Plan kursu:

PODSTAWOWE INFORMACJE O DYREKTYWIE

 • podstawowe pojęcia stosowane w dyrektywie,

 • zakres obowiązywania dyrektywy,

 • rodzaje naruszeń objętych dyrektywą,

 • podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy,

 • rodzaje kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ich priorytet,

 • terminy wdrożenia dyrektywy oraz kontekst prawodawstwa krajowego

OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 17 GRUDNIA 2021

 • wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości

 • wymogi jakie muszą spełniać kanały raportowania

 • jakie elementy musi zawierać system ochrony sygnalistów,

 • prowadzenie rejestru zgłoszeń i outsourcing,

 • zakaz działań odwetowych i odwrócony ciężar dowodu,

 • terminy

 • audyt i przegląd procedur

W JAKI SPOSÓB NALEŻY CHRONIĆ SYGNALISTĘ

 • kto może być sygnalistą, a kto może być chroniony jak sygnalista?

 • środki ochrony prawnej sygnalisty

 • zakaz zrzekania się praw sygnalisty,

 • ochrona sygnalistów a RODO

 • środki dowodowe i przechowywanie dokumentacji,

 • zgłaszanie naruszeń przez kanał zewnętrzny

 • konsekwencje ujawnienia nieprawdziwych naruszeń

DYREKTYWA W PRAKTYCE – WSPÓŁPRACA Z SYGNALISTĄ

 • regulacje dotyczące kontaktu z sygnalistą,

 • bezpieczny kanał informowania. Czyli jaki?

 • podział zadań w kontaktach z sygnalistą, osoby odpowiedzialne za kontakt z sygnalistą,

 • pozycja sygnalisty w kontekście działań odwetowych,

 • know-how i tajemnica przedsiębiorstwa a zgłaszanie nieprawidłowości,

 • rola sygnalisty w rozwoju organizacji,

 • działania następcze i informowanie sygnalisty

 • ujawnienie publiczne,

SANKCJE I POSTĘPOWANIE KONTROLNE SYSTEMU OCHRONY SYGNALISTÓW

 • sankcje przewidziane w dyrektywie

 • środki ochrony sygnalistów w przepisach krajowych

Opis

Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów zacznie obowiązywać już w grudniu 2021 roku.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów czy też skrótowo dyrektywa o sygnalistach nakłada na jednostki samorządu terytorialnego wiele nowych obowiązków związanych z zapewnieniem szeroko pojętej zgodności swoich organizacji w obszarze ochrony sygnalistów.

Już teraz wiele jednostek samorządu terytorialnego stara się zrozumieć regulacje, które wchodzą w życie pod koniec roku i zadaje sobie mnóstwo pytań dotyczących nie tylko tego kim jest sygnalista oraz jak go chronić ale też dlaczego w ogóle są zobowiązane do wdrożenia tych rozwiązań.   Wielu pracowników jednostek samorządu terytorialnego zadaje sobie szereg pytań nawet tak podstawowych jak: kim jest ten sygnalista i jak go chronić. Po naszym kursie będziesz wiedzieć jak wdrożyć kompleksowy i zgodny z przepisami system ochrony sygnalistów  w jednostkach samorządu terytorialnego.

Plan kursu:

PODSTAWOWE INFORMACJE O DYREKTYWIE

 • podstawowe pojęcia stosowane w dyrektywie,

 • zakres obowiązywania dyrektywy,

 • rodzaje naruszeń objętych dyrektywą,

 • podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy,

 • rodzaje kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ich priorytet,

 • terminy wdrożenia dyrektywy oraz kontekst prawodawstwa krajowego

OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 17 GRUDNIA 2021

 • wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości

 • wymogi jakie muszą spełniać kanały raportowania

 • jakie elementy musi zawierać system ochrony sygnalistów,

 • prowadzenie rejestru zgłoszeń i outsourcing,

 • zakaz działań odwetowych i odwrócony ciężar dowodu,

 • terminy

 • audyt i przegląd procedur

W JAKI SPOSÓB NALEŻY CHRONIĆ SYGNALISTĘ

 • kto może być sygnalistą, a kto może być chroniony jak sygnalista?

 • środki ochrony prawnej sygnalisty

 • zakaz zrzekania się praw sygnalisty,

 • ochrona sygnalistów a RODO

 • środki dowodowe i przechowywanie dokumentacji,

 • zgłaszanie naruszeń przez kanał zewnętrzny

 • konsekwencje ujawnienia nieprawdziwych naruszeń

DYREKTYWA W PRAKTYCE – WSPÓŁPRACA Z SYGNALISTĄ

 • regulacje dotyczące kontaktu z sygnalistą,

 • bezpieczny kanał informowania. Czyli jaki?

 • podział zadań w kontaktach z sygnalistą, osoby odpowiedzialne za kontakt z sygnalistą,

 • pozycja sygnalisty w kontekście działań odwetowych,

 • know-how i tajemnica przedsiębiorstwa a zgłaszanie nieprawidłowości,

 • rola sygnalisty w rozwoju organizacji,

 • działania następcze i informowanie sygnalisty

 • ujawnienie publiczne,

SANKCJE I POSTĘPOWANIE KONTROLNE SYSTEMU OCHRONY SYGNALISTÓW

 • sankcje przewidziane w dyrektywie

 • środki ochrony sygnalistów w przepisach krajowych

Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 10 osób.