Wystawianie recept na leki psychotropowe po nowemu – analiza projektu

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w przepisywaniu preparatów zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii I.

Celem zmian jest wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających przepisywanie produktów leczniczych za pośrednictwem płatnych platform internetowych bez uprzedniego zbadania pacjenta. Zmiany mają też zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów oraz uzyskiwanie określonych preparatów w celach odurzania się.

Jakie zmiany mają zostać wprowadzone? Sprawdźmy!

Tylko elektronicznie

Projekt rozporządzenia zakłada, że recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 są wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej.

Inne wymagania

Wystawienie recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, może nastąpić pod warunkiem osobistego zbadania pacjenta, dla którego ma zostać wystawiona recepta lub zbadaniu go za pośrednictwem rozwiązań telemedycznych (ale tylko jeśli ostatnie osobiste zbadanie pacjenta, któremu wystawiono taką receptę przeprowadzone było w ciągu ostatniego roku).

*dotyczy to także preparatów z konopii innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste

Obowiązek badania nie będzie dotyczył sytuacji, w których wystawienie takiej recepty uzasadnione jest stanem pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Weryfikacja

Dodatkowo osoba wystawiająca receptę będzie musiała zweryfikować za pośrednictwem systemu E-zdrowie ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta.

Wymóg ten nie będzie dotyczył pacjentów, który nie aktywował IKP.

Przepisanie innego preparatu

Wystawienie recepty, w sytuacji stwierdzenia wcześniejszego przepisania pacjentowi, którego dotyczy recepta, innego preparatu zawierającego środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup IIP, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, może nastąpić w okresie stosowania tego preparatu pod warunkiem stwierdzenia przez lekarza albo lekarza dentystę konieczności wystawienia tej recepty uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta.

Wpis w dokumentacji medycznej

Rozporządzenie zawiera również obowiązek wpisu w dokumentacji medycznej:

  • fakt weryfikacji pacjenta w portalu E-zdrowie oraz osobiste zbadanie pacjenta (jeśli dotyczy)
  • opis uzasadniający konieczność wystawienia recepty uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażej Wągiel.

Share
Polish