Ważny wyrok dotyczący transferu danych osobowych z UE do USA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwane orzeczenie dotyczące przepływu danych między UE a USA zwane PrivacyShield w sprawie potocznie zwanej Schrems II.

Sprawa dotyczy dwóch reżimów prawnych: z jednej strony amerykańskiego prawa dotyczącego nadzoru i europejskiego prawa dotyczącego ochrony prywatności.

TSUE stwierdził m.in.:

✔ Tarcza Prywatności SCC jest sprzeczna z kartą praw podstawowych UE, gwarantującą osobom fizycznym prawo do prywatności,

✔ograniczenie ochrony danych osobowych wynikające z przepisów wewnętrznych USA w zakresie dostępu władz do takich danych nie są ograniczone w sposób, który jest równoważny z wymogami prawa UE,

✔art. 2 ust. 1 i 2 RODO ma zastosowanie do przekazywania danych przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w państwie członkowskim do innego podmiotu gospodarczego mającego siedzibę w państwie trzecim, niezależnie od tego, czy w momencie tego przekazania czy później dane te mogą być przetwarzane przez organy danego państwa trzeciego do celów bezpieczeństwa publicznego, obronności i bezpieczeństwa państwa,

Zespół IPSO Legal jest w trakcie analizy wyroku i w razie pytań jest do pełnej Państwa dyspozycji.

Pełna treść wyroku: wyrok

Share
Polish