Wytyczne dotyczące wymagań aplikacji śledzących

Posted on

Wspierane przez Komisję państwa członkowskie UE opracowały zestaw narzędzi UE do wykorzystania aplikacji mobilnych do śledzenia kontaktów i ostrzegania  w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Jest to część wspólnego skoordynowanego podejścia mającego na celu wspieranie stopniowego znoszenia środków ograniczających.

Aplikacje do śledzenia kontaktów, jeśli są w pełni zgodne z przepisami UE i dobrze skoordynowane, mogą odgrywać kluczową rolę na wszystkich etapach zarządzania kryzysowego, zwłaszcza gdy nadejdzie czas na stopniowe zniesienie środków zdystansowania społecznego. Mogą uzupełniać istniejące ręczne śledzenie kontaktów i pomagać w przerwaniu łańcucha transmisji wirusa.

Większość państw członkowskich uruchomiła lub zamierza uruchomić zatwierdzoną aplikację mobilnego ustalania kontaktów zakaźnych, zaprojektowaną w celu realizacji celów operacyjnych, dla ich krajowej strategii zarządzania kryzysowego COVID-19. Dla przykładu, niektóre aplikacje wymagają, aby prawie wszystkie dane były przetwarzane i przechowywane w urządzeniu. Inne aplikacje wymagałyby więcej przetwarzania i przechowywania na serwerze backendowym. Wobec tego państwa członkowskie UE przy wsparciu Komisji Europejskiej opracowały zestaw wskazówek dotyczące aplikacji mobilnych do wspierania śledzenia kontaktów w walce z COVID-19.

Wskazówki te określają zasadnicze wymagania dotyczące tych aplikacji tj.:

  1. powinny one być w pełni zgodne z unijnymi przepisami w zakresie ochrony danych i prywatności, jak wskazano w przedstawionych wytycznych uwzględniających wyniki konsultacji z Europejską Radą Ochrony Danych;
  2. powinny być wprowadzane do użytku w ścisłej koordynacji z organami ds. zdrowia publicznego i być przez nie zatwierdzone;
  3. powinny być instalowane na zasadzie dobrowolności i kasowane, gdy tylko przestaną być potrzebne;
  4. powinny wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne służące wzmocnieniu ochrony prywatności. Aplikacje te, wykorzystujące najczęściej technologię Bluetooth umożliwiającą wykrywanie innych urządzeń w pobliżu, nie powinny aktywować funkcji śledzenia lokalizacji użytkowników;
  5. powinny opierać się na zanonimizowanych danych: mogą ostrzegać osoby, które znajdowały się przez pewien czas w pobliżu osoby zakażonej, o konieczności wykonania testu lub samoizolacji bez ujawniania tożsamości osoby zakażonej;
  6. powinny być w stanie współpracować z innymi podobnymi aplikacjami w całej UE, tak aby obywatele byli chronieni nawet wtedy, gdy przekraczają granice;
  7. powinny opierać się na przyjętych wytycznych epidemiologicznych oraz odzwierciedlać najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa i dostępności;
  8. powinny być bezpieczne i skuteczne.

 Jednocześnie zastrzeżono, że ustalanie kontaktów zakaźnych przy użyciu dotychczasowych metod będzie nadal stosowane w odniesieniu do obywateli, którzy mogą być bardziej narażeni na zakażenie, lecz rzadziej dysponują smartfonami, takich jak osoby starsze lub niepełnosprawne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *