Autoryzacja i zarządzanie jakością – nowe obowiązki gabinetów prywatnych

Najnowszy projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia proponowany przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza wymóg uzyskania autoryzacji przez wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą, które udzielają świadczeń finansowanych ze środków publicznych (czyt. mają kontrakt z NFZ).

To nie wszystko obowiązek prowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością czy monitorowania zdarzeń niepożądanych został również rozszerzony na podmioty inne niż szpitale.

Dobrze więc, by prywatne gabinety lekarskie przygotowały się do nowych obowiązków. Sprawdźmy zatem o co chodzi.

Autoryzacja

Ustawa definiuje ją jako obligatoryjny system oceny podmiotów wykonujących działalność leczniczą finansowanych ze środków publicznych określonych w:

 • rozporządzeniu koszykowym,
 • świadczeń gwarantowanych udzielanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Chodzi tutaj o wymagania dotyczące personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymagań dla wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Termin ważności

Projekt ustawy przewiduje, że autoryzacja wydawana będzie na okres 5 lat.

Jeśli zachodzi ryzyko braku zabezpieczenia świadczeń, a wniosek i dokumenty potwierdzają, że wnioskodawca spełnia warunki autoryzacji – wówczas Prezes NFZ może wydać autoryzację warunkową na okres 1 roku.

Okres przejściowy wynosić będzie 3 lata od wejścia w życie ustawy.

Zarządzanie jakością

Zgodnie z projektem ustawy jest to system obejmujący działania mające na celu zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych, satysfakcji pacjentów i ciągłe doskonalenie organizacji. Obowiązki z nim związane to m.in:

 • opracowanie i publikowanie raportu jakości,
 • monitorowanie zdarzeń niepożądanych,
 • wdrażanie rozwiązania służące do zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie stanu jakości i bezpieczeństwa.

Osobą za prowadzenie systemu będzie kierownik podmiotu leczniczego.

Zdarzenia niepożądane

Ten obowiązek będzie dotyczył WSZYSTKICH podmiotów leczniczych – niezależnie od tego czy udzielają świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych ma polegać na:

 • zapewnienie zgłaszania zdarzeń niepożądanych,
 • dokonywaniu ich analizy,
 • omówieniu wniosków z personelem i wdrożenie ich do praktyki postępowania medycznego,
 • opracowanie rozwiązań ograniczających takie zdarzenia,
 • przesyłanie zgłoszeń do systemu informatycznego prowadzonego przez Ministra Zdrowia,

i ma na celu zapobieżenie wystąpieniu takich samych i podobnych zdarzeń niepożądanych w przyszłości.

PRAWO MEDYCZNE
Share
Polish