ESG

wspieramy w zrównoważonym rozwoju
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Tworzymy raporty niefinansowe ESG

wspieramy klientów w budowaniu renomy i przewagi konkurencyjnej w oparciu o ESG

Skrót od Environmental, Social and Governance, odnosi się do trzech głównych kryteriów, które mogą być wykorzystane do pomiaru zrównoważonego i etycznego wpływu organizacji:

Środowiskowe – wykorzystanie zasobów, zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój,

Społeczne – różnorodność, prawa człowieka i wkład w społeczność,

Zarządcze – struktura zarządu i rady, przywództwo w praktyce i relacje z pracownikami.

Choć czynniki te nie muszą mieć charakteru finansowego, eksperci twierdzą, że wpływają one na długoterminowe ryzyko i zwrot z organizacji – a zatem na jej wyniki finansowe.

Według guru ESG, ADEC Innovations, „firmy, które stosują standardy ESG są bardziej sumienne, mniej ryzykowne i mają większe szanse na sukces w dłuższej perspektywie.”

Zagadnienia te stały się jednym z priorytetów dla inwestorów i przedsiębiorstw zainteresowanych zrównoważonym rozwojem i prowadzeniem działalności w sposób odpowiedzialny. Multidyscyplinarny zespół stworzony w ramach kancelarii IPSO Legal specjalizujący się w zagadnieniach ESG wspiera klientów w identyfikacji i integracji na wszystkich poziomach ich działalności.

Ponieważ organizacje muszą coraz bardziej skupiać się na zapewnieniu pozytywnego wpływu na swoich interesariuszy i środowisko, nie mogą one dłużej ignorować zrównoważonego rozwoju i prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, jeśli chce się rozwijać.

Doradzamy klientom w takich obszarach jak transformacja energetyczna, działania na rzecz klimatu, zrównoważone finansowanie i zielone obligacje, zrównoważone inwestycje i rozwój nieruchomości oraz zielone umowy najmu. Zespół współpracował z instytucjami finansowymi w celu opracowania programów kredytowych dla społeczności mniejszościowych, a także doradzaliśmy w zakresie finansowania mieszkań socjalnych.

Doradzamy klientom w zakresie prawnych aspektów inwestycji ESG, jak również w kwestiach związanych z raportowaniem niefinansowym, prowadzeniem dokumentacji ESG oraz kwestiami dotyczącymi „green-washing”. Służymy pełnym wsparciem w zakresie kwestii związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju i ESG, ryzykiem i zgodnością, w tym w związku z:

kompleksowa analiza ESG
tworzenie raportów niefinansowych
wsparcie w zakresie współpracy z zewnętrznymi agencjami ratingowymi ESG
audyty i integracja czynników ESG
wsparcie w przygotowywaniu i przestrzeganiu polityki społecznej i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw
doradztwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska, takich jak regulacje dotyczące emisji, ochrony wody i gleby, oraz odpowiedzialności za zanieczyszczenie
pomoc w negocjacjach i przygotowywaniu umów dotyczących projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii i infrastrukturą zrównoważoną
doradztwo w zakresie standardów ESG oraz odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych

Subskrybuj nasz newsletter

  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
  https://ipsolegal.pl/wp-content/uploads/2022/11/Projekt-bez-tytulu-4.png

  Pełne wsparcie w zakresie ESG

  multidyscyplinarny zespół wspierający firmy w raportowaniu niefinansowym

  Ustanowienie lub udoskonalenie inicjatyw ESG może prowadzić do poprawy kultury korporacyjnej, wzrostu morale pracowników, większej lojalności klientów i lepszych relacji z ważnymi interesariuszami.

  Jednocześnie zwiększona widoczność i znaczenie inicjatyw ukierunkowanych społecznie stwarza nowe ryzyko ekonomiczne, prawne, polityczne i związane z reputacją, ponieważ spółki i ich dyrektorzy są zobowiązani do wypełniania zobowiązań wykraczających poza te, które dyktuje prawo.

  W IPSO Legal jesteśmy zaangażowani w odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem i efektywne wykorzystanie zasobów. W ciągu ostatnich kilku lat firma podjęła różne inicjatywy środowiskowe w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego, w tym poprawę wydajności energetycznej poprzez modernizacje i ulepszenia obiektów budowlanych, redukcję i recykling odpadów, przyjęcie urządzeń i oświetlenia o niskim zużyciu energii, urządzeń i narzędzi AV zminimalizowaniu liczby podróży służbowych i wdrożeniu inteligentniejszych i wydajniejszych technologii.

  Krótko mówiąc, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest stawienie czoła wyzwaniu, jakim jest zrównoważenie środowiskowe — przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości, jakie stwarzają zielone inicjatywy.

  Ponieważ inwestorzy wymagają od spółek coraz większej uwagi w zakresie polityki środowiskowej, programów różnorodności i integracji społecznej, ładu korporacyjnego i powiązanych operacji, kancelaria IPSO Legal pomaga swoim klientom zrozumieć i poruszać się w realiach szybko zmieniającego się prawa związanego.

  W ramach naszego wsparcia identyfikujemy ryzyka i korzyści, wskazujemy niebezpieczne obszary, które wprawiają w zakłopotanie lub zaskakują uczciwych menedżerów, a także przeprowadzamy strony przejmujące przez proces due diligence, który prowadzi do pomyślnego zawarcia transakcji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Nasze usługi obejmują kwestie legislacyjne, zgodności z przepisami, sporów sądowych oraz reputacji i opierają się na wielu latach wspólnego doświadczenia, oferując klientom zarówno długoterminowe, jak i aktualne spostrzeżenia i wskazówki.

  Choć oczywiście możemy pomóc w poszczególnych elementach ESG, naszą największą wartością jest multidyscyplinarny zespół, który pomaga klientom dostosować ich kompleksowe działania i zaprojektować kompleksowe podejście do pełnej zgodności firmy z nowymi wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju

  Nasze wsparcie w zakresie obejmuje między innymi:

  doradztwo zakresie wymagań w zakresie zgodności środowiskowej i energetycznej
  doradztwo w zakresie strategii finansowania uwzględniających ESG
  doradztwo klientom w kwestiach compliance związanych z przepisami antydyskryminacyjnymi oraz ochrony sygnalistów, w tym projektów polityk z tym związanych, a także pomoc klientom w szkoleniach z zakresu różnorodności.
  wsparcie w zakresie obowiązków środowiskowych związanych z realizacją inwestycji nieruchomościowych
  https://ipsolegal.pl/wp-content/uploads/2022/11/Projekt-bez-tytulu-3.png

  W czym możemy pomóc?

  Nowe regulacje wymuszają znaczące zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  ESG Hub

  dowiedz się więcej o obowiązkach związanych z ESG
  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
  Polish