Nowe Prawo Deweloperskie – Kancelaria Prawna IPSO LEGAL

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Nowe prawo deweloperskie

Nowelizacja obowiązujących aktów prawnych, wejście w życie nowych przepisów to sytuacje, w których często tracimy rozeznanie w przysługujących nam prawach i nałożonych na nas obowiązkach. To może prowadzić do wielu nieporozumień, jak również konsekwencji prawnych, których nie do końca jesteśmy świadomi. Dlatego bezpośrednio po wejściu w życie nowego przepisu, który obowiązuje nas w sposób bezpośredni warto skorzystać z doradztwa, jakie oferuje Kancelaria Prawna

Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje nowe prawo deweloperskie, a mówiąc bardziej precyzyjnie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Jakie zmiany przynosi? Czy pozwoli uniknąć problemów z nierzetelnym deweloperem?

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
nowe prawo deweloperskie kancelaria prawna

IPSO LEGAL Prawnik: Prawo Deweloperskie wymagało zmian, doprecyzowania i uzupełnienia

Jako Kancelaria specjalizująca się w Prawie Deweloperskim od dłuższego czasu obserwowaliśmy pewne braki, które ustawodawca wskazał w uzasadnieniu do projektu nowej ustawy. Były to przede wszystkim praktyczne i prawne problemy w stosowaniu przepisów, które mogły stanowić przeszkodę efektywnej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem. Nowe Prawo Deweloperskie ma na celu:

  • poprawę skuteczności ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 
  • poprawę bezpieczeństwa obrotu prawnego, 
  • wzrost poziomu akceptacji regulacji po stronie przedsiębiorców. 

Dotychczasowe analizy umów deweloperskich, które wykonywaliśmy wykazywały szereg sytuacji, w których ochrona nabywcy pozostawiała wiele do życzenia. Wejście w życie nowego prawa wpłynie na zmianę umów deweloperskich i egzekwowania ich zapisów, w szczególności w kontekście eliminacja ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych wpłacanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Dotychczas deweloperzy swobodnie korzystali z tego rodzaju rachunku, co w przypadku ogłoszenia przez firmę upadłości wiązało się z bardzo dużym ryzykiem utraty środków.

Nowe Prawo Deweloperskie – Zakres obowiązywania

Przepisy nowej ustawy mają zastosowanie do każdej umowy zawieranej przez dewelopera z nabywcą, na podstawie której, deweloper zobowiązuje się do ustanowenia praw wynikających z umowy deweloperskiej, w tym także do umów zawieranych już po zakończeniu budowy. Oznacza to, że zobowiązanie dewelopera będzie obejmowało:

  • przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – wybudowanie, ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie przedmiotu na nabywcę, 
  • po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, ale przed ustanowieniem odrębnej własności – ustanowienie prawa odrębnej własności oraz jego przeniesienie na nabywcę, 
  • po ustanowieniu odrębnej własności – przeniesienie przedmiotu na nabywcę. 

Klientów planujących zakup nieruchomości od dewelopera zainteresowanych analizą umowy deweloperskiej lub doradztwem w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną IPSO LEGAL. Prawnik Prawo Deweloperskie to specjalista, który doskonale orientuje się w obowiązujących przepisach. Posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na skuteczną weryfikację zapisów umowy deweloperskiej, a w przypadku problemów z nierzetelnym deweloperem doradzi wybór najbardziej korzystnej z perspektywy nabywcy ścieżki postępowania. 

prawnik prawo deweloperskie
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Polish