prawo własności intelektualnej kraków

Własność intelektualna

 Z nami możesz zabezpieczyć swoją własność już od samego początku.

Specyfika własności intelektualnej sprawia, że ludziom kręci się w głowie częściej niż przy pozostałych dziedzinach prawa. Oszczędzimy Ci zawrotów głowy! Z nami możesz zabezpieczyć swoją własność już od samego początku.

W zespole IPSO są specjaliści od prawa autorskiego, patentów,  tajemnic handlowych, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, umów o zachowaniu poufności, polityki prywatności oraz wszelkich innych zagadnień związanych z własnością intelektualną. Dzięki temu oferowana przez nas ochrona własności intelektualnej jest kompleksowa i świadczona na najwyższym poziomie. Klientów zainteresowanych skorzystaniem z obsługi prawnej w tym zakresie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zagadnieniem ochrony własności intelektualnej i kontaktu z nami.

 

Prawo własności intelektualnej

Wszystko to, co wytworzy człowiek przy użyciu swojego intelektu, a co jest dotychczas niespotykane i nowatorskie, nazywamy własnością intelektualną. Własność intelektualna, to wytwór pracy twórczej człowieka, który ze względu na swoją unikatowość zasługuje na ochronę. Własność intelektualna obejmuje różne aspekty twórczej działalności człowieka. W dobie rosnącej konkurencyjności ochrona własności intelektualnej jest szczególnie istotna.

Kancelaria prawna IPSO LEGAL w Krakowie zapewnia kompleksowe wsparcie w ramach szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, które w zasadzie obejmuje dwie kategorie – prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej.

 

Prawa autorskie

Kancelaria IPSO LEGAL oferuje Państwu fachową i profesjonalną pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich, praw autorskich osobistych i majątkowych, prawa prasowego, praw autorskich zależnych.

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór, któremu niezbędne jest nadanie formy, jego zmaterializowanie w formie na przykład płyty CD. Prawo autorskie wyróżnia się dzięki istnieniu więzi między twórcą a jego utworem. Więź twórcy z utworem, czyli prawa osobiste, są niezbywalne, a ich ochrona jest nieograniczona w czasie. Obok praw osobistych na prawa autorskie twórcy składają się także prawa majątkowe. Ochrona majątkowych praw autorskich jest ograniczona w czasie i obecnie trwa przez cały okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Prawa majątkowe powstają na rzecz twórcy, ale w praktyce rynkowej są one przenoszone na podmioty udostępniające utwory szerokiej publiczności, tj. wydawców, producentów, etc.

 

Prawo własności przemysłowej

Nasza kancelaria oferuje wsparcie i doradztwo prawne w zakresie prawa własności przemysłowej, do którego zalicza się patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa wynikające z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych. Prawo własności intelektualnej pełni bardzo ważną rolę we współczesnej i nowoczesnej gospodarce, która opiera swój rozwój na wiedzy i innowacyjnych rozwiązaniach. Świadomość w zakresie możliwości ochrony praw własności intelektualnej, pozwala na skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych i czerpanie znaczących korzyści z ich eksploatacji. Prawa te dają uprawnionemu wyłączny monopol na ich zarobkowe lub zawodowe wykorzystanie na terytorium naszego kraju.

W działalności każdego przedsiębiorcy bardzo istotna jest wiedza w zakresie praw własności intelektualnej, ponieważ znajomość regulacji prawnych chroniących własność intelektualną pozwalają także ograniczyć ryzyko związane z nieświadomym naruszaniem praw innych uczestników rynku. Pod tym względem ochrona własności intelektualnej działa więc dwojako – zabezpiecza interesy firmy, jednocześnie chroniąc markę przed ewentualnymi konsekwencjami naruszenia praw własności intelektualnej innych, niezależnie od tego czy ochrona dotyczy praw autorskich czy praw własności przemysłowej.