COVID-19 – wskazówki dla właścicieli i zarządców nieruchomości

COVID-19 to nowy szczep koronawirusa, który pojawił się w środkowych Chinach pod koniec 2019 roku i nadal rozprzestrzenia się na całym świecie. Skala rozprzestrzeniania się wirusa została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię i ma już znaczący wpływ na handel międzynarodowy. Wraz z rozwojem epidemii właściciele nieruchomości i zarządcy nieruchomości powinni być dobrze przygotowani do monitorowania i rozwiązywania problemów, jakie mogą pojawić się w związku z rozwojem koronawirusa.

Typowa umowa najmu i zarządzania nieruchomościami nie zawiera postanowień dotyczących epidemii wirusowych. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości dotyczące ograniczania ryzyka narażenia na zarażenie wirusem przez najemców i gości zależą od tego, jakie usługi zapewnia wynajmujący lub zarządca nieruchomości.

W przypadku umowy najmu nieruchomości, w której najemca jest odpowiedzialny za jej utrzymanie oraz sprzątanie, właściciel nieruchomości nie ponosi żadnych obowiązków związanych z ochroną zdrowia publicznego.

Zupełnie inaczej jest wtedy, gdy wynajmujący lub zarządca nieruchomości zapewnią usługi sprzątania lub sprzątania i ochrony takich nieruchomości jak komercyjny budynek biurowy, budynek wielomieszkaniowy (blok) lub centrum handlowe. W takiej sytuacji właściciel lub zarządca nieruchomości powinien rozważyć podjęcie następujących czynności:

 • rutynowe czyszczenie często dotykanych powierzchni i przedmiotów, w szczególności: windy, poręcze, bramki obrotowe, schody ruchome, klamki, pomieszczenia wspólne, łazienki itp.;
 • poinformowanie wszystkich pracowników, którzy mogą czuć się chorzy, aby ograniczali kontakt osobisty z innymi osobami i szukali natychmiastowej pomocy medycznej;
 • umieszczenie stacji dezynfekcji rąk w obszarach o dużym natężeniu ruchu;
 • bieżące informowanie najemców i usługodawców o środkach bezpieczeństwa, które zostały podjęte w celu czyszczenia i odkażania nieruchomości;
 • sprawdzenie poprawności działania wentylacji powietrza w nieruchomości;
 • upewnienie się czy wszyscy pracownicy budynku są przeszkoleni, w razie potrzeby zapewnią bezpieczeństwo budynku i przebywających w nim osób,
 • sprawdzenie aktualnych przepisów dotyczących wysyłania pracowników na urlopy i wymogi prawne dotyczące kwarantanny
 • bądź w stałym kontakcie z wszystkimi najemcami i usługodawcami w celu opracowania i wdrożenia wewnętrznego planu komunikacyjnego obowiązującego na nieruchomości (zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy korzystającymi z nieruchomości, zapobieganie przebywaniu zbyt wielu osób w jednym pomieszczeniu/windzie itp.);
 • przeprowadź analizę oceny ryzyka i ewentualnego przerwania łańcucha dostaw,
 • przeprowadź analizę wszystkich możliwości, które zabezpieczą nieruchomość oraz sprawdź czy firmowa polisa ubezpieczeniowa chroni w przypadku przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • skonsultuj się z prawnikami na temat wpływu COVID-19 na nieruchomość, zobowiązania umowne i wszelkie operacje biznesowe.

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to również właścicieli i zarządców nieruchomości komercyjnych lub wielolokalowych. Nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 nie zwalniają właścicieli i zarządców tychże nieruchomości z wdrożenia nowych zasad związanych z zapewnieniem pełnej ochrony zdrowia publicznego.

Share
Polish