Dyrektywa CSDD: Rada UE zatwierdza finalne porozumienie

Dnia 24 maja 2024 roku Rada Unii Europejskiej ogłosiła ostateczne zatwierdzenie kluczowych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Ta decyzja jest krokiem milowym w kierunku zapewnienia, że przedsiębiorstwa działające na rynku europejskim będą przestrzegać surowych standardów odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

Co to oznacza dla firm?

Nowe przepisy zobowiązują przedsiębiorstwa do wdrożenia odpowiednich działań mających na celu identyfikację, zapobieganie oraz łagodzenie negatywnych skutków ich działalności na środowisko i prawa człowieka. Firmy będą musiały regularnie raportować swoje działania i podejmowane środki, aby zapewnić transparentność i zgodność z nowymi wymogami.

Kluczowe elementy regulacji

1. Due Diligence: Przedsiębiorstwa będą musiały przeprowadzać kompleksowe analizy ryzyka związanego z ich działalnością. Proces ten obejmuje zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie skutki, które mogą wynikać z działalności dostawców i podwykonawców.
2. Odpowiedzialność Zarządu: Członkowie zarządu będą odpowiedzialni za wdrożenie i nadzorowanie polityk zrównoważonego rozwoju w firmach. Będzie to obejmowało także podejmowanie decyzji uwzględniających długoterminowe korzyści społeczne i środowiskowe.
3. Raportowanie: Firmy będą zobowiązane do regularnego publikowania raportów dotyczących działań podjętych w celu spełnienia nowych wymagań. Raporty te będą musiały być dostępne publicznie i podlegać audytom.

Wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Chociaż główne przepisy dotyczą dużych przedsiębiorstw, małe i średnie firmy również będą musiały dostosować się do nowych wytycznych, zwłaszcza jeśli są częścią łańcucha dostaw większych korporacji. Wsparcie i doradztwo w zakresie wdrażania nowych regulacji będzie kluczowe dla zapewnienia płynnego przejścia na nowe standardy.

Dlaczego to ważne?

Nowe regulacje mają na celu nie tylko ochronę środowiska i praw człowieka, ale także zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na globalnym rynku. Firmy, które będą w stanie wykazać się odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną, zyskają przewagę konkurencyjną i zaufanie klientów.

Podsumowanie

Zatwierdzenie przez Radę UE regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju korporacyjnego jest istotnym krokiem w kierunku budowania bardziej odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki. Firmy będą musiały dostosować swoje strategie i operacje do nowych wymagań, co przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla społeczeństwa jako całości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązków związanych z ESG zapoznaj się z naszą bazą wiedzy: https://ipsolegal.pl/esg/

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Agnieszką Kolbuch-Wągiel.

Share
Polish