Inteligentna i konkurencyjna pralka – KE przygląda się internetowi rzeczy

W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska rozpoczęła badanie sektorowe rynków produktów i usług konsumenckich związanych z internetem rzeczy ( IoT ).

Badanie sektorowe skupi się na produktach i usługach konsumenckich, które są podłączone do sieci i można nimi sterować na odległość (np. za pomocą asystenta głosowego lub urządzenia mobilnego), w tym inteligentnych urządzeń domowych i urządzeń do noszenia.

Przedsiębiorstwa działające w branży IoT w zakresie konsumenckich produktów i usług w całej UE mogą w najbliższej przyszłości otrzymywać od Komisji wnioski o udzielenie informacji (spodziewać się tego mogą np. producenci urządzeń inteligentnych, twórcy oprogramowania i powiązani usługodawcy).

Komisja może zobowiązać przedsiębiorstwa (i stowarzyszenia branżowe) do dostarczenia informacji, dokumentów lub oświadczeń w ramach badania sektorowego.

Wiedza o rynku uzyskana w wyniku badania przyczyni się do egzekwowania przez Komisję prawa konkurencji w tym obszarze.

W najbliższych latach spodziewany jest znaczący rozwój konsumenckiego internetu

rzeczy. Stanie się on powszechny w codziennym życiu konsumentów w Europie. Wyobraźmy sobie

inteligentną lodówkę, która robi nam listę zakupów. My pobieramy tę listę na nasze urządzenie

inteligentne i zamawiamy dostawę towarów ze sklepu, a sklep wysyła zakupy prosto do naszych drzwi,

które otwierają się automatycznie na hasło. Możliwości wydają się nieograniczone. Wydaje się jednak,

że kluczem do sukcesu w tym sektorze jest dostęp do dużej ilości danych użytkowników. Musimy

zatem upewnić się, że uczestnicy rynku nie wykorzystują swojej kontroli nad takimi danymi w celu

zakłócania konkurencji lub zamykania tych rynków dla konkurentów w inny sposób”[1]

Badanie sektora IoT i powstający cyfrowy krajobraz regulacyjny

Badanie sektora IoT jest najnowszą z szeregu inicjatyw podjętych przez Komisję w ramach jej europejskiej strategii cyfrowej. Nowe podejście Komisji do tematu polityki konkurencji ma opierać się na trzech filarach:

  • Egzekwowaniu obowiązujących reguł konkurencji,
  • Regulacjach ex ante dotyczących platform cyfrowych, oraz
  • Nowych narzędzi w obszarze konkurencji.
Przedmiot badań sektora IoT

W dniu 16 lipca 2020 r. Komisja rozpoczęła badanie sektorowe dotyczące rynków produktów i usług konsumenckich związanych z Internetem przedmiotów. Badanie sektorowe skupi się na produktach i usługach skierowanych do konsumentów, które są podłączone do sieci i można nimi sterować na odległość (np. za pomocą asystenta głosowego lub urządzenia mobilnego), w tym inteligentnych artykułach gospodarstwa domowego (np. lodówkach, pralkach, telewizorach, i systemach oświetleniowych) oraz urządzeniach osobistych (np. zegarkach i opaskach monitorujących aktywność fizyczną).

Cel badania

Uznawszy, że niektóre przedsiębiorstwa angażują się w zachowania, które mogą strukturalnie zakłócać konkurencję zarówno w tym sektorze, jak i dla tego sektora, Komisja zamierza wykorzystać badanie sektorowe do zebrania informacji rynkowych, aby lepiej zrozumieć charakter, rozpowszechnienie i skutki potencjalnych problemów z konkurencją, i ocenić je w świetle unijnych przepisów antymonopolowych.

Ponadto Komisja chce zgromadzić informacje o usługach dostępnych za pośrednictwem urządzeń inteligentnych, takich jak usługi streamingu muzyki i wideo oraz o asystentach głosowych, za pomocą których można uzyskać do nich dostęp.

Zakres badania sektora IoT

Komisja stwierdziła, że mimo wczesnego etapu rozwoju sektora internetu rzeczy w zakresie produktów i usług konsumenckich ​​dostrzegła już oznaki zachowań przedsiębiorstw, które sprzyjają zakłócaniu konkurencji pod względem strukturalnym. Zachowania te dotyczą:

  • ograniczenia dostępu do danych oraz interoperacyjności,
  • pewnych form faworyzowania własnych produktów, w przypadku konkurowania z produktami lub usługami świadczonymi przez inne podmioty korzystające z platformy,
  • praktyk związane ze stosowaniem norm własnościowych.
Cyfrowy Sędzia Dredd

Komisja zauważa też, że ekosystemy cyfrowe charakteryzują się często silnymi efektami sieciowymi i korzyścią skali, co może prowadzić do powstawania dominujących ekosystemów cyfrowych i selekcjonerów informacji oraz prowadzić do ujawnienia informacji niejawnych.

Tło i powody badania sektorowego IoT                                        

Komisja doskonale zdaje sobie sprawę z przewidywanej eksplozji wzrostu znaczenia sektora IoT, przy czym przewiduje się, że w najbliższej przyszłości produkty i usługi IoT staną się jeszcze bardziej powszechne w codziennym życiu europejskich konsumentów.

Komisja zwraca tym samym uwagę na gromadzenie znacznych ilości danych użytkowników (w tym danych osobowych) przez niektóre produkty i usługi związane z IoT. Stwierdza, że ​​dostęp do tych danych może być ważnym czynnikiem wpływającym na siłę rynkową zarówno w sektorze konsumenckich produktów i usług związanych z IoT, jak i jego struktur konkurencyjnych.

Komisja podkreśla również znaczenie danych jako kluczowego wkładu dla przedsiębiorstw chcących konkurencji  w dziedzinie sztucznej inteligencji. Według wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialnej za politykę konkurencji , konsumenci uzyskają pełen zakres korzyści obiecanych przez sektor tylko wtedy, gdy rynki urządzeń IoT pozostaną otwarte i konkurencyjne. Główną troską Komisji (wynikającą zarówno z jej dotychczasowych badań sektorowych, jak i doświadczeń w zakresie egzekwowania prawa na rynkach cyfrowych) jest to, że duże przedsiębiorstwa (z ugruntowaną pozycją rynkową) będą nadużywać swojej siły i przez to rynek osiągnie punkt krytyczny i zmieni się w monopol.

Kolejne kroki i możliwe wyniki badania sektora IoT

Przedsiębiorstwa działające w IoT w zakresie konsumenckich produktów i usług w całej UE mogą w najbliższej przyszłości otrzymywać od Komisji wnioski o udzielenie informacji. Firmy prawdopodobnie będą miały kilka tygodni na odpowiedź. Komisja może zobowiązać przedsiębiorstwa do dostarczenia informacji, dokumentów lub oświadczeń w ramach badania sektorowego. Dalsze działania przedstawiają się następująco:

  1. wstępne sprawozdanie dotyczące odpowiedzi na konsultacje społeczne ma pojawić się wiosną 2021,
  2. ostateczne sprawozdanie ma zostać opublikowane latem 2022.

Jeśli potrzebujesz porady na temat możliwego wpływu badania sektorowego Komisji Europejskiej dotyczącego konsumenckiego Internetu rzeczy (IoT) na Twoją działalność lub jeśli potrzebujesz porady w sprawie różnych inicjatyw Komisji Europejskiej związanych z regulacją rynków cyfrowych teraz i w przyszłości , nie czekaj i skontaktuj się z Błażejem Wągiel.

[1] Oświadczenie wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej Margrethe Vestager w sprawie wszczęcia badania sektorowego dotyczącego konsumenckiego Internetu rzeczy, Bruksela, 16 lipca 2020 r.

Share
Polish