Jak przystosować lokal do wykonywania działalności leczniczej?

Jak przystosować lokal do wykonywania działalności leczniczej?

Planujesz założyć własny podmiot leczniczy lub chcesz wiedzieć czy Twój podmiot leczniczy spełnia wszystkie wymogi?

Powinieneś poznać, jakie warunki musi spełnić lokal, w którym będziesz udzielał świadczeń zdrowotnych.

W niniejszym wpisie przedstawimy Ci szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poznasz zasady dotyczące m.in. kwestii pomieszczeń, mebli, podłóg, oświetlenia oraz instalacji.

Dzięki temu wpisowi dowiesz się, jakie warunki musisz zapewnić, jakie materiały wykorzystać oraz jakie urządzenia zainstalować, aby móc legalnie prowadzić działalność leczniczą.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Pomieszczenia

Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinny być umiejscowione w samodzielnym budynku lub w zespole budynków.

Jednakże, dopuszcza się lokalizowanie ich w budynkach o innym przeznaczeniu, pod warunkiem wyodrębnienia ich od innych pomieszczeń.

Dopuszcza się również lokalizowanie pomieszczeń praktyki zawodowej w lokalach mieszkalnych, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia od innych pomieszczeń użytkowników.

Pomieszczenia diagnostyczne, terapeutyczne, magazynowe i pomocnicze mogą być zlokalizowane poniżej poziomu terenu przy budynku, ale wymaga to zgody inspektora sanitarnego.

Kształt i powierzchnia pomieszczeń powinny umożliwiać właściwe rozmieszczenie i użytkowanie wyposażenia.

W budynkach szpitalnych nie można stosować zsypów.

Meble

Meble w pomieszczeniach leczniczych muszą być tak zaprojektowane, aby można je było łatwo myć i dezynfekować.

Wyjątkiem od powyższego są meble w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych, poradniach oraz gabinetach zajmujących się psychiatrią, leczeniem uzależnień oraz pomieszczeniach mieszkalnych.

W zakładach leczniczych, gdzie udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, należy zapewnić co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe z możliwością mycia i dezynfekcji środków transportu.

W pokojach pacjentów dopuszcza się instalację urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i procesu leczenia.

Podłogi

Podłogi muszą być wykonane z materiałów, które można umyć i zdezynfekować.

Połączenie ścian z podłogami musi być tak wykonane, aby można było je umyć i zdezynfekować.

Powyższe nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów lekarskich specjalizujących się w leczeniu psychiatrycznym i uzależnień, oraz sal kinezyterapii.

Pomieszczenia i urządzenia wymagające aseptycznego utrzymania oraz wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję.

W przypadku konieczności zastosowania sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, sufity te muszą być zaprojektowane tak, aby zapewnić szczelność powierzchni i umożliwić ich mycie i dezynfekcję. Dotyczy to m.in. sal operacyjnych, sal pooperacyjnych, sal oparzeniowych i pomieszczeń do pobierania krwi.

Szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które przemieszczają się pacjenci na łóżkach, musi umożliwiać taki ruch.

Oświetlenie

W pokojach łóżkowych zapewnia się światło dziennie.

W przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych stosuje się urządzenia przeciwsłoneczne.

W salach operacyjnych i pomieszczeniach diagnostyki obrazowej stosuje się tylko oświetlenie elektryczne.

Jeśli oświetlenie dziennie nie utrudnia wykonywania zabiegów, można je stosować w pokojach łóżkowych.

Instalacje

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi, muszą mieć umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem, ze środkiem dezynfekcyjnym oraz pojemnik na ręczniki.

Pomieszczenia z narzędziami wielokrotnego użytku wymagają także zlewu z baterią, chyba że stanowiska mycia rąk i urządzeń wielokrotnego użytku są zorganizowane w innym pomieszczeniu.

Bloki operacyjne, izolatki i pomieszczenia dla pacjentów z obniżoną odpornością wymagają wentylacji lub klimatyzacji zapewniającej jakość powietrza odpowiadającą ich funkcji.

W salach operacyjnych i innych pomieszczeniach, gdzie używa się podtlenku azotu do znieczulenia, powietrze jest dostarczane górą, a wyciągane jest 80% z dołu i 20% z góry, aby zapewnić nadciśnienie w stosunku do korytarza.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji muszą być okresowo czyszczone i dezynfekowane lub wymieniane (nie rzadziej niż co 12 miesięcy).

Jak możemy pomóc?

Kancelaria Ipso Legal świadczy bieżące doradztwo w zakresie m.in.:

  1. Doradztwo dotyczące prawnych aspektów zakładania i prowadzenia podmiotu leczniczego -pomożemy w założeniu podmiotu leczniczego, przygotujemy dokumentację i pomożemy w uzyskaniu wymaganych zezwoleń.
  2. Analiza wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń – przeprowadzimy weryfikację warunków lokalowych i zaproponujemy rozwiązania, które pozwolą na spełnienie wymogów nałożonych na podmioty lecznicze.
  3. Weryfikacja umów i dokumentów – przeanalizujemy i zweryfikujemy wszystkie umowy oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego.
  4. Rejestracja i ochrona znaków towarowych – pomożemy w procesie rejestracji znaków towarowych i ochronie własności intelektualnej.
  5. Prawo pracy – doradzimy w kwestiach dotyczących prawa pracy w podmiocie leczniczym, m.in. w zakresie umów o pracę, regulaminów pracy, procedur rekrutacyjnych oraz umów cywilnoprawnych.
  6. Prawo medyczne – zapewnimy bezpieczeństwo w zakresie prawa medycznego, m.in. w zakresie odszkodowań za błędy medyczne, praw pacjenta, umów z dostawcami usług medycznych.
  7. Doradztwo w zakresie przepisów podatkowych – pomożemy w wyborze najbardziej korzystnych dla podmiotu leczniczego rozwiązań podatkowych.
  8. Ochrona danych osobowych – zapewnimy zgodność w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym sporządzaniu polityki prywatności oraz w zakresie przeprowadzania audytów.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażej Wągiel.

Share
Polish