Jak rozwinąć start-up i nie stracić przy tym przyjaciół?

Rozważasz start-up razem z przyjaciółmi?

Macie świetny i innowacyjny pomysł na przedsięwzięcie, umiejętności, które wzajemnie się uzupełniają, a teraz poważnie zastanawiacie się nad jego startem?

Oto kilka wskazówek, jak rozwinąć start-up i nie stracić przyjaciół.

1. Uzgodnijcie swoje role z góry.

Uzgodnienie pełnionych ról w start-up’ie ma fundamentalne znaczenie. Dobrym pomysłem jest podział odpowiedzialności za określone obszary w oparciu o umiejętności, które posiada każde z was.

Przykładowo możesz grupować i przypisywać role w następujący sposób:

  • kreatywność (strona internetowa, aplikacja, projektowanie i branding mediów społecznościowych),
  • finanse (rachunki miesięczne, angażowanie księgowego, regulowanie należności z kontrahentami),
  • networking i kontakt personalny (zatrudnianie, relacje z klientami).
2. Zacznij od dobrej umowy.

Dobrze przygotowana umowa założycielska (lub umowa spółki) między wami pozwalają skupić się na tym, co naprawdę ważne, i powinna zawierać zapisy ułatwiające wzajemną komunikację, gdy dojdzie do sporu.

Dokumentowanie ról i obowiązków w umowie założycielskiej lub umowie o pracę może być przydatne do ustalenia jasnych reguł i ograniczenia wystąpienia sporów.

Możesz także zbudować pewną elastyczność, zachęcając do wzajemnego wymieniania się rolami, tak aby zaspokoić zmieniające się potrzeby twojego startu-pu i zwiększyć satysfakcję z pracy.

3. Uwzględnij odpowiednie postanowienia umowne.

Spory sądowe mogą być gwoździem do trumny nawet najbardziej perspektywicznego startup’u.

Przydatnym narzędziem, które może zaoszczędzić sporo pieniędzy, jest klauzula umowna w akcie założycielskim (lub umowie spółki), która reguluje kwestie wystąpienia i prowadzenia sporów pomiędzy wami.

Popularnym rozwiązaniem jest obowiązkowa mediacja, zanim którakolwiek ze stron rozpocznie postępowanie sądowe lub w ogóle przekazanie rozpoznania sporu w postępowaniu arbitrażowym. Większość sporów spowodowane jest brakiem komunikacji – w niektórych przypadkach mediacja może rozwiązać ten problem.

Akt założycielski (lub umowa spółki) jest kluczowym dokumentem mającym na celu określenie ról i obowiązków, jasnych oczekiwań już na samym początku i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sporów.

4. Finanse

Klarowne określenie podziału zysków pomiędzy założycielami na samym początku jest ważne i pozwala uniknąć konfliktów.

Jeden sprawiedliwy sposób rekompensat finansowych dla założycieli start-up’ów opiera się na uwzględnieniu poświęconego czasu i wkładów finansowych każdego założyciela z osobna.

Możecie to uregulować w akcie założycielskim (umowie spółki) lub w umowie objęcia akcji.

A co jeśli założyciel (lub założyciele) pokryli większość kosztów związanych z start-up’em?W takim przypadku możesz wprowadzić klauzulę w umowie, która jasno określi spłatę kosztów poniesionych przez tych założycieli, przed podziałem zysków.

5. Biznesplan.

Czy rozważacie stworzenie biznesplanu?

Przygotowanie planu biznesowego z wyprzedzeniem może pomóc w utrzymaniu właściwej drogi, gdy poczujecie, że zbaczacie z kursu.

Plan biznesowy nie musi być rozpisany na 10 czy 20 lat, ale z pewnością stworzenie wizji i kamieni milowych przez najbliższe 6 do 12 miesięcy mogą pomóc Ci skoncentrować się na priorytetach, które będą decydować o sukcesie projektu.

Wiele organizacji ma dobre wzory do naśladowania – wyguglujcie sobie.

6. Patrz trochę szerzej.

Konsultacja z zaufanym profesjonalistą może być pomocna w uzyskaniu obiektywnej opinii.
Jest to szczególnie przydatne, gdy jesteś skupiony na detalach i możesz nie dostrzegać obrazu całego projektu.

Masz jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl , tel. +48 509 163 107, +48 607 238 048

Share
Polish