Działania jakie powinni podjąć pracodawcy w związku z powrotem do pracy w biurze

Epidemia koronawirusa wymusiła na wielu przedsiębiorcach zawieszenie działalności lub przejście w tryb pracy zdalnej. Pandemia przyspieszyła pewne procesy w zakresie wykorzystania przez pracodawców nowych technologii, tak aby ich pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Aby ponownie otworzyć i pomyślnie wznowić działalność, pracodawcy powinni rozważyć kilka kwestii i opracować plan dostosowany do ich konkretnych potrzeb. Plany ponownego otwarcia będą się różnić w zależności od wielkości, charakteru działalności i lokalizacji biura (zakładu pracy) pracodawcy. Poniżej przedstawiamy parę wskazówek, które pracodawcy powinni rozważyć przygotowując się do ponownego otwarcia i rozszerzenia swojej działalności. 

Zidentyfikuj obowiązujące zasady i utwórz zespół, który będzie nadzorował projekt “Return to Office Work”

Pierwszym krokiem w planowaniu powrotu do pracy jest identyfikacja zleceń i obowiązujących przepisów oraz powołanie zespołu, który będzie kierował i koordynował stopniowy powrót pracowników do pracy w biurze.  

Pracodawcy powinni pamiętać o Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku (Dz.U.2020.1066 z dnia 2020.06.19, dalej jako: “Rozporządzenie”) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie nakłada na pracodawców obowiązki dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy.

Spójny, przemyślany plan powrotu do pracy w biurze może wymagać rozważenia wielu różnych kwestii. W związku z tym pracodawca powinien rozważyć zasięgnięcie opinii pracowników posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie zasobów ludzkich, IT, infrastruktury, operacji i prawa. Zespoły odpowiedzialne za planowanie powrotu organizacji do pracy powinny ściśle ze sobą współpracować.

Wybierz pracowników, którzy powinni jako pierwsi wrócić do pracy w biurze 

Wybór pracowników, którzy powrócą do pracy, jest jedną z najważniejszych i najdelikatniejszych decyzji podejmowanych w procesie planowania. W niektórych sytuacjach pracodawca może chcieć przywrócić wszystkich swoich pracowników do pracy. Wydaje się jednak, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest etapowe przywracanie pracowników do pracy biurowej.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale również i jemu przysługuje prawo do ustalania sposobu i miejsca wykonywanej pracy przez pracowników. Pracodawca powinien zbadać gotowość pracowników do powrotu do biura i ich obawy związane z powrotem do pracy. Pracodawca musi poinformować pracowników o kryteriach, których będzie używać do zidentyfikowania pracowników, którym zaoferuje powrót do pracy. 

Rozważ problemy logistyczne 

Pracodawca powinien również przemyśleć, jakie kroki podejmie, aby potwierdzić zdrowie pracowników, którzy wracają do pracy w biurze. Pracodawca może rozważyć zmierzenie temperatury pracowników przybywających do pracy lub może poprosić pracowników o udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące ich zdrowia, zanim pozwoli im wejść na teren zakładu pracy. Ponadto, pracodawca powinien zapewnić pracowników niezbędne środki ochrony osobistej, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz uniknąć potencjalnych zachorowań. Pracodawca powinien również rozważyć zmianę konfiguracji stacji roboczych i wspólnych obszarów.  Pracodawcy mogą ponownie skonfigurować niektóre obszary pracy i obszary wspólne, takie jak pomieszczenia do odpoczynku, aby zwiększyć odległość między pracownikami i zmniejszyć ryzyko infekcji. Pracodawca może również zmniejszyć ryzyko zakażenia w miejscu pracy wprowadzając zmianowy tryb pracy i obowiązkową dezynfekcję stanowisk pracy. 

Jeśli możemy Ci pomóc w opracowaniu planu powrotu do pracy lub w jakiejkolwiek innej kwestii związanej z prawem pracy, skontaktuj się z nami. 

Share
Polish