NADZÓR TELEMETRYCZNY – w wykazie świadczeń gwarantowanych AOS

28 listopada 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Projekt wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych nowe świadczenie: nadzór telemetryczny czyli – świadczenie zdrowotne polegające na zdalnej analizie danych technicznych i klinicznych, gromadzonych przez wyroby medyczne, w tym w szczególności implantowane wyroby medyczne lub inne przeznaczone do tego technologie, przy użyciu dedykowanych systemów teleinformatycznych.

Dzięki temu u pacjentów, którym wszczepiono stymulator lub kardiowerter-defibrylator serca wyposażony w funkcję, która umożliwia zdalne przekazywanie zgromadzonych danych będzie możliwe badanie parametrów bez konieczności wizyty w poradni.

Takie rozwiązanie ma przyczynić się do szybszego podjęcia właściwej interwencji medycznej, zmniejszenia liczby planowanych wizyt, ryzyka hospitalizacji oraz śmiertelności. szybsze podjęcie właściwej interwencji medycznej.

Do świadczenia kwalifikować się będą:

  • pacjenci z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory z implantowanym ICD/CRT-D, wyposażonym w funkcję umożliwiającą zdalne przekazywanie zgromadzonych danych, ICD-10: Z95,
  • pacjenci do 18 roku życia z implantowanym stymulatorem jedno- lub dwujamowym lub resynchronizującym, wyposażonym w funkcję umożliwiającą zdalne przekazywanie zgromadzonych danych,
  • pacjenci po 18 roku życia, u których rozpoczęto wcześniej nadzór telemetryczny na podstawie spełniania warunków, o których mowa wyżej.

Masz pytania dotyczące nowych regulacji dotyczących wyrobów medycznych? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio do Błażej Wągiel

Zachęcamy do zadawania pytań poprzez nasz dedykowany Help Point: https://lnkd.in/egJwQ5G5 oraz korzystania z zamieszczonej tam bazy wiedzy i śledzenia naszych mediów społecznościowych, będziemy zamieszczać aktualne informacje na ten temat.

nadzór telemetryczny

Share
Polish