Wykonywanie zawodu w Polsce przez lekarzy spoza UE

by ipsolegal | 15 marca 2021 | Bez kategorii
W ostatnim czasie zrobiło się głośno na temat podpisanej przez Prezydenta RP w końcówce ubiegłego roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego...
Więcej

by ipsolegal | 24 lutego 2021 | Bez kategorii
Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej  Jak już zapewne dobrze wiesz – a jeżeli nie, to odsyłam Cię do moich poprzednich artykułów dot. prostej spółki akcyjnej (PSA) –...
Więcej

by ipsolegal | 16 lutego 2021 | Bez kategorii
Zacznijmy od tego, że PSA może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (co oznacza, że wcale nie musisz mieszkać w Dolinie Krzemowej i tworzyć start-upy)....
Więcej

by ipsolegal | 8 lutego 2021 | Bez kategorii
W ramach projektu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt uregulowania nowego typu spółki kapitałowej: prostej spółki akcyjnej (PSA). Zgodnie...
Więcej

by ipsolegal | 2 lutego 2021 | Bez kategorii
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.  W dniu 27 stycznia 2021 roku rozpoczęły się konsultacje publiczne proponowanych...
Więcej

by ipsolegal | 29 stycznia 2021 | Bez kategorii
Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej przygotowało projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W dniu 27 stycznia 2021 roku rozpoczęły się konsultacje publiczne proponowanych przepisów. Projekt...
Więcej

by ipsolegal | 26 stycznia 2021 | Bez kategorii
Wizja przyszłości: badania kliniczne w krajach rozwijających się Wzrasta liczba badań klinicznych prowadzonych w krajach rozwijających się. Istnieje wiele zalet takiego stanu rzeczy, poza oczywistymi kwestiami...
Więcej

by ipsolegal | 19 stycznia 2021 | Bez kategorii
ZAGROŻENIA PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH Z CRO Sponsorzy badań klinicznych mogą pozyskać cenne wsparcie wchodząc we współpracę z firmami zajmującymi się prowadzeniem badań klinicznych na zlecenie (CRO),...
Więcej

by ipsolegal | 15 stycznia 2021 | Bez kategorii
Miło nam poinformować, o kolejnej wygranej kancelarii w obszarze sporów frankowych.  Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko to, że sąd całkowicie podzielił argumenty podnoszone przez pełnomocników powodów, ale przede...
Więcej

by ipsolegal | 14 stycznia 2021 | Bez kategorii
Narodowy Program Szczepień – odpowiedzi na pytania, które zadają sobie pracodawcy W świetle nieustającego pogarszania się stanu zdrowia publicznego i pandemii COVID-19 oczywistym jest, że szybka realizacja...
Więcej

CRO – Sposoby nadzoru sponsora nad badaniem klinicznym

by ipsolegal | 12 stycznia 2021 | Bez kategorii
Obowiązek nadzoru sponsora do CRO Od kilku lat zauważalny jest widoczny trend zlecania przez firmy farmaceutyczne większości swoich badań klinicznych niezależnym organizacjom określanym jako Contract Research...
Więcej

PRZYSZŁOŚĆ BADAŃ KLINICZNYCH: ANALIZA BIG DATA

by ipsolegal | 5 stycznia 2021 | Bez kategorii
Big Data odnosi się do analizy ogromnych, niemal nieograniczonych ilości zróżnicowanych danych. Obecnie w branży life science panuje duża ekscytacja tym, w jaki sposób badacze kliniczni mogą...
Więcej

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?

by ipsolegal | 16 listopada 2020 | Bez kategorii
Działalność badawczo-rozwojowa polega na poszukiwaniu nowych rozwiązań usprawniających działalność danego przedsiębiorstwa. Przynosi ona także wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Dostrzegając jej zalety, ustawodawca wprowadził ulgę związaną...
Więcej

Wpływ telemedycyny na rynek nieruchomości

by ipsolegal | 11 listopada 2020 | Bez kategorii
W czasie, gdy personel medyczny robi wszystko by pomagać chorym na COVID-19, cała branża opieki zdrowotnej stoi przed wyzwaniami i możliwościami jakie daje pandemia. W związku...
Więcej

Nowe zasady walki z pandemią COVID-19

by ipsolegal | 10 listopada 2020 | Bez kategorii
3 listopada 2020 Prezydent podpisał ustawęo zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ustawa wprowadza m.in. nw. zmiany: karę grzywny albo karę...
Więcej

Krajowy Rejestr Mediatorów

by ipsolegal | 20 października 2020 | Bez kategorii
W czasie ostatnich miesięcy znacząco wzrosła liczba spraw kierowanych przez sądy do mediacji. Jednakże, do mediacji skierowane są głównie sprawy rodzinne i okołorozwodowe. W związku z negatywnymi skutkami epidemii...
Więcej

Prawo budowlane 2020 – Analiza wprowadzonych zmian

by ipsolegal | 17 września 2020 | Bez kategorii
19 września 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18).   ...
Więcej

Implementacja ZAFI – Analiza zmian

by ipsolegal | 15 września 2020 | Bez kategorii
Do 2 sierpnia 2021 państwa członkowskie zobowiązane są do implementacji do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 oraz uzupełniającego ją rozporządzenia...
Więcej

Inteligentna i konkurencyjna pralka – KE przygląda się internetowi rzeczy

by ipsolegal | 11 września 2020 | Bez kategorii
W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska rozpoczęła badanie sektorowe rynków produktów i usług konsumenckich związanych z internetem rzeczy ( IoT ). Badanie sektorowe skupi się na produktach...
Więcej

Projekt opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT

by ipsolegal | 7 września 2020 | Bez kategorii
W dniu 4 września 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy zmianie...
Więcej

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych

by ipsolegal | 4 września 2020 | Bez kategorii
2 września 2020 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowane...
Więcej

Współpraca z PZU POMOC S.A.

by ipsolegal | 4 września 2020 | Bez kategorii
Kancelaria IPSO LEGAL nawiązała współpracę z PZU POMOC S.A. W ramach współpracy kancelaria będzie świadczyć usługi prawne dla: – ubezpieczonych w ramach ochrony prawnej obsługiwanych przez PZU...
Więcej

Nowe zasady delegowania pracowników

by ipsolegal | 1 września 2020 | Bez kategorii
W tym miesiącu wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja jest wynikiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy...
Więcej

Pakiet mieszkaniowy – Analiza

by ipsolegal | 1 września 2020 | Bez kategorii
Już pod koniec maja 2020 roku Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że budownictwo może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki, która poturbowana skutkami pandemii koronawirusa, potrzebuje...
Więcej

Grunty rolne na Ukrainie

by ipsolegal | 31 sierpnia 2020 | Bez kategorii
W kwietniu tego roku Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o obrocie ziemią rolną. Od 1 lipca 2021 obywatele Ukrainy będą mieli możliwość zakupu ziemi o powierzchni do 100...
Więcej

Nowelizacja KSH – Zwiększenie efektywności rady nadzorczej

by ipsolegal | 27 sierpnia 2020 | Bez kategorii
W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wskazano, że celem nowelizacji KSH jest zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady...
Więcej

E-mediacje w dobie COVID-19

by ipsolegal | 24 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów i próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Dzięki mediacji możemy uniknąć stresu związanego z koniecznością udziału w postępowaniu sądowym....
Więcej

Dlaczego arbitraż w Polsce się nie przyjął?

by ipsolegal | 18 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Arbitraż to rozpoznawanie sporów tak przez arbitrów, mianowanych dla każdej oddzielnej sprawy (arbitraż ad hoc), jak i przez stałe instytucje arbitrażowe. Arbitraż opiera się na umowie i zajmuje się sporami...
Więcej

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – Jak się przygotować?

by ipsolegal | 18 sierpnia 2020 | Bez kategorii
W ostatnich latach procedury sygnalizowania nieprawidłowości, powszechnie stosowane w USA, zostały dobrowolnie wprowadzone przez wiele europejskich firm. Poza ochroną danych i prawem pracy w prawodawstwie UE nie istniały...
Więcej

Arbitraż – Jak zapewnić ochronę własności intelektualnej prac B+R

by ipsolegal | 12 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Własność intelektualna (IP) w dzisiejszych zglobalizowanych i innowacyjnych gospodarkach ma olbrzymią wartość. IP jest również ważna w przypadku typowych kontraktach w branży MedTech takich jak np. umowy o współpracy w zakresie...
Więcej

Moja przygoda z ADR – Dlaczego zostałam mediatorem?

by ipsolegal | 11 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Wielu przedsiębiorców uważa, że postępowanie sądowe to jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu. Zwykle postępowania sądowe są długie, żmudne i bardzo kosztowne. Potrzeba koncyliacyjnego radzenia sobie z konfliktami wykształciła...
Więcej

Nowelizacja KSH – Regulacje dotyczące prawa holdingowego

by ipsolegal | 6 sierpnia 2020 | Bez kategorii
W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wskazano, że celem nowelizacji KSH jest wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawnej prawa...
Więcej

Obligacje społeczne – Sposób na kryzys wywołany COVID-19?

by ipsolegal | 4 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Rok 2020 to trudny czas dla założycieli startupów w początkowej fazie rozwoju, które właśnie wprowadziły swój MVP, aby utrzymać rozwój firmy. Fundusze VC doradzają swoim start-upom i spółkom...
Więcej

Najem komercyjny – Diabeł tkwi w szczegółach

by ipsolegal | 29 lipca 2020 | Bez kategorii
Istnieje wiele istotnych różnic między prawem najmu komercyjnego a przepisami dotyczącymi najmu w sektorze prywatnym. Sposób formułowania zapisów umów najmu lokali użytkowych ma w tym obszarze szczególne...
Więcej

Ochrona informacji poufnych przez sąd? Wskazówki KE dla sądów krajowych

by ipsolegal | 28 lipca 2020 | Bez kategorii
20 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie ochrony informacji poufnych przez sądy krajowe w postępowaniach dotyczących egzekwowania unijnego prawa konkurencji na drodze prywatnoprawnej. Komunikat zawiera praktyczne...
Więcej

Czy zgoda na nagrywanie rozmów wymagana jest w każdym przypadku?

by ipsolegal | 23 lipca 2020 | Bez kategorii
W wielu krajach UE obowiązują przepisy określające to, czy firma może nagrywać rozmowę bez uzyskania zgody dzwoniącego. Na przykład w Niemczech od dawna firmy muszą uzyskać zgodę...
Więcej

MedTech&HealthCare – Strategia ochrony własności intelektualnej

by ipsolegal | 21 lipca 2020 | Bez kategorii
Obszar innowacji i inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej zmienił się radykalnie wraz z rewolucją cyfrową i rozwojem medtech – fizycznych urządzeń stosowanych w opiece zdrowotnej. Własność intelektualna zawsze była...
Więcej

Nowy Ład dla Konsumentów – Zbiorowe dochodzenie roszczeń w UE coraz bliżej

by ipsolegal | 21 lipca 2020 | Bez kategorii
Niemal dwa lata po opublikowaniu przez Komisję Europejską ostatecznego projektu propozycji wprowadzenia roszczeń zbiorowych dla konsumentów, po wielu negocjacjach i lobbingu Ambasadorowie państw członkowskich 30 czerwca 2020 zatwierdzili porozumienie...
Więcej

Ważny wyrok dotyczący transferu danych osobowych z UE do USA

by ipsolegal | 16 lipca 2020 | Bez kategorii
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwane orzeczenie dotyczące przepływu danych między UE a USA zwane PrivacyShield w sprawie potocznie zwanej Schrems II. Sprawa dotyczy dwóch...
Więcej

Rozporządzenie MDR – Wskazówki dla branży MedTech&Healthcare

by ipsolegal | 15 lipca 2020 | Bez kategorii
26 maja 2020 miało wejść w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR). Miało ono zastąpić...
Więcej

Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej – analiza cz.2

by ipsolegal | 14 lipca 2020 | Bez kategorii
Postępowanie w sprawach własności intelektualnej – właściwość sądu Wobec specyfiki spraw z zakresu własności intelektualnej oraz ich ilości rosnącej z roku na rok, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu z dniem 1 lipca...
Więcej

Czy można zapobiegać niedoborom leków?

by ipsolegal | 9 lipca 2020 | Bez kategorii
Niedawno informowaliśmy, że Komisja Europejska 16 czerwca 2020 uruchomiła konsultacje ws. opracowania planu nowej strategii farmaceutycznej dla Unii Europejskiej. Teraz grupa podmiotów pod przewodnictwem Europejskiej Agencji Leków...
Więcej

Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej – analiza cz.1

by ipsolegal | 6 lipca 2020 | Bez kategorii
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do polskiego postępowania cywilnego nowe odrębne postępowanie, dotyczące spraw własności...
Więcej

MedTech&healthcare startup – poradnik dla przedsiębiorców

by ipsolegal | 2 lipca 2020 | Bez kategorii
Startup’y z branży MedTech i Healthcare muszą spełnić wiele wymogów regulacyjnych. Potrzebują zatem specjalistycznej pomocy prawników, by prawidłowo się rozwijać. Ponadto branża medyczna i farmaceutyczna jak żadna inna...
Więcej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – Najczęstsze pytania

by ipsolegal | 29 czerwca 2020 | Bez kategorii
Czym jest CRBR? W dniu 13 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na...
Więcej

Konsultacje ws. nowej strategii farmaceutycznej planowanej przez KE

by ipsolegal | 29 czerwca 2020 | Bez kategorii
Dnia 16 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej dotyczącej poprawy i przyspieszenia dostępu pacjentów do bezpiecznych i niedrogich leków oraz wspierania innowacji...
Więcej

Działania jakie powinni podjąć pracodawcy w związku z powrotem do pracy w biurze

by ipsolegal | 23 czerwca 2020 | Bez kategorii
Epidemia koronawirusa wymusiła na wielu przedsiębiorcach zawieszenie działalności lub przejście w tryb pracy zdalnej. Pandemia przyspieszyła pewne procesy w zakresie wykorzystania przez pracodawców nowych technologii, tak aby ich pracownicy mogli...
Więcej

Sposoby ochrony marki przed podrabianiem w czasie COVID19 – poradnik

by ipsolegal | 14 czerwca 2020 | Bez kategorii
Pandemia wywołana wirusem COVID-19 odkryła słabości współczesnych łańcuchów dostaw. Najbardziej widać to w przypadku środków ochrony indywidualnej („ŚOI”) dla personelu medycznego, a w szczególności dostępności masek medycznych...
Więcej

Wytyczne dotyczące wymagań aplikacji śledzących

by ipsolegal | 14 czerwca 2020 | Bez kategorii
Wspierane przez Komisję państwa członkowskie UE opracowały zestaw narzędzi UE do wykorzystania aplikacji mobilnych do śledzenia kontaktów i ostrzegania  w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Jest to część wspólnego skoordynowanego podejścia...
Więcej

Aplikacje do śledzenia zakażonych COVID-19 cz.1

by ipsolegal | 7 czerwca 2020 | Bez kategorii
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że technologie i dane cyfrowe mają do odegrania ważną rolę w walce z kryzysem związanym z COVID-19. W wielu krajach, zarówno w UE, jak i na całym...
Więcej