by ipsolegal | 6 lipca 2020 | Bez kategorii
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do polskiego postępowania cywilnego nowe odrębne postępowanie, dotyczące spraw własności...
Więcej

MedTech&healthcare startup – poradnik dla przedsiębiorców

by ipsolegal | 2 lipca 2020 | Bez kategorii
Startup’y z branży MedTech i Healthcare muszą spełnić wiele wymogów regulacyjnych. Potrzebują zatem specjalistycznej pomocy prawników, by prawidłowo się rozwijać. Ponadto branża medyczna i farmaceutyczna jak żadna inna...
Więcej

by ipsolegal | 29 czerwca 2020 | Bez kategorii
Czym jest CRBR? W dniu 13 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na...
Więcej

by ipsolegal | 29 czerwca 2020 | Bez kategorii
Dnia 16 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej dotyczącej poprawy i przyspieszenia dostępu pacjentów do bezpiecznych i niedrogich leków oraz wspierania innowacji...
Więcej

by ipsolegal | 23 czerwca 2020 | Bez kategorii
Epidemia koronawirusa wymusiła na wielu przedsiębiorcach zawieszenie działalności lub przejście w tryb pracy zdalnej. Pandemia przyspieszyła pewne procesy w zakresie wykorzystania przez pracodawców nowych technologii, tak aby ich pracownicy mogli...
Więcej

Sposoby ochrony marki przed podrabianiem w czasie COVID19 – poradnik

by ipsolegal | 14 czerwca 2020 | Bez kategorii
Pandemia wywołana wirusem COVID-19 odkryła słabości współczesnych łańcuchów dostaw. Najbardziej widać to w przypadku środków ochrony indywidualnej („ŚOI”) dla personelu medycznego, a w szczególności dostępności masek medycznych...
Więcej

by ipsolegal | 14 czerwca 2020 | Bez kategorii
Wspierane przez Komisję państwa członkowskie UE opracowały zestaw narzędzi UE do wykorzystania aplikacji mobilnych do śledzenia kontaktów i ostrzegania  w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Jest to część wspólnego skoordynowanego podejścia...
Więcej

by ipsolegal | 7 czerwca 2020 | Bez kategorii
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że technologie i dane cyfrowe mają do odegrania ważną rolę w walce z kryzysem związanym z COVID-19. W wielu krajach, zarówno w UE, jak i na całym...
Więcej

by ipsolegal | 2 czerwca 2020 | Bez kategorii
Zagrożenie zdrowia ludzkości spowodowane COVID-19 doprowadziło do podjęcia współpracy przez globalną społeczność naukową na niespotykaną dotąd skalę. Współpraca ta ma na celu pilne opracowanie skutecznej szczepionki. Biorąc jednak pod uwagę...
Więcej

CORONAVIRUS HELP POINT 24/7 podsumowanie

by ipsolegal | 1 czerwca 2020 | Bez kategorii
...
Więcej

by ipsolegal | 29 maja 2020 | Bez kategorii
Do jakich kredytów? Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  będą miały zastosowanie do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych udzielanych w złotych w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub obniżonej w związku z rozprzestrzenianiem...
Więcej

by ipsolegal | 26 maja 2020 | Bez kategorii
Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa.    W dniu 19 marca 2020 roku Komisja Europejska przyjęła...
Więcej

by ipsolegal | 18 maja 2020 | Bez kategorii
Ramy regulacyjne W Europie organami właściwymi do wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu leków i szczepionek są: Europejska Agencja Leków (EMA) jako organ unijny oraz organy ds. wydawania takich...
Więcej

by ipsolegal | 15 maja 2020 | Bez kategorii
PFR wprowadził do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” postępowanie wyjaśniające.     Zgodnie z nowo wprowadzonym § 14...
Więcej

by ipsolegal | 21 kwietnia 2020 | Bez kategorii
W wyniku obowiązkowych ograniczeń rządowych, jak i dobrowolnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), wiele firm przeniosło częściowo lub całkowicie swoją działalność do zdalnego...
Więcej

by ipsolegal | 13 kwietnia 2020 | Bez kategorii
Od czasu wybuchu kryzysu wywołanego COVID-19 przedsiębiorcy zmagają się ze stosowaniem i egzekwowaniem postanowień zawartych umów handlowych. Niezależnie od tego czy kontrahenci usprawiedliwiają niewykonanie umowy na ogólnych...
Więcej

by ipsolegal | 3 kwietnia 2020 | Bez kategorii
Kancelaria IPSO Legal dołączyła do akcji #RatujBiznes organizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na inicjatywę składają się dwa filary działań: akcja informacyjno – promocyjna dotycząca przysługujących...
Więcej

by ipsolegal | 30 marca 2020 | Bez kategorii
W czasach obecnego kryzysu finansowego presja wewnątrz organizacji i poza nią może prowadzić przedsiębiorców do podejmowania ryzyka, które może mieć negatywne konsekwencje w przyszłości. Na przykład często...
Więcej

by ipsolegal | 27 marca 2020 | Bez kategorii
Wieści z rynku inwestycji budowlanych nie napawają optymizmem, jak we wszystkich branżach także tutaj pandemia koronawirusa zachwiała znacząco pracami budowlanymi oraz spowodowała znaczny niedobór siły roboczej....
Więcej

by ipsolegal | 26 marca 2020 | Bez kategorii
Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań przyjętych przez rząd, który ma przeciwdziałać skutkom finansowym i gospodarczym wystąpienia pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Rządowy projekt o wartości nie mniej niż...
Więcej

by ipsolegal | 22 marca 2020 | Bez kategorii
Globalna pandemia COVID-19 szybko przekształciła się w niespotykany dotąd kryzys w obszarze zdrowia publicznego. Sytuacja ta stawia nowe wyzwania i zagrożenia dla firm zaangażowanych w rynek badań klinicznych, wynikających m.in....
Więcej

by ipsolegal | 20 marca 2020 | Bez kategorii
COVID-2019 to nowy szczep koronawirusa, który pojawił się w środkowych Chinach pod koniec 2019 roku i nadal rozprzestrzenia się na całym świecie. Skala rozprzestrzeniania się wirusa została uznana...
Więcej

by ipsolegal | 19 marca 2020 | Bez kategorii
Nieustanny wzrost liczby przypadków zachorowań na #coronavirusa #COVID-19 w kraju i za granicą spowodował, że służba zdrowia i organy państwowe na całym świecie coraz bardziej zachęcają (w niektórych przypadkach nawet...
Więcej

by ipsolegal | 9 marca 2020 | Bez kategorii
Biorąc pod uwagę, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest bardzo dynamiczna pracodawcy powinni regularnie monitorować rządową stronę internetową poświęconą koronawirusowi   stronę Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz strony...
Więcej

by ipsolegal | 5 marca 2020 | Bez kategorii
Obowiązek nadzoru sponsora do CRO Od kilku lat zauważalny jest widoczny trend zlecania przez firmy farmaceutyczne większości swoich badań klinicznych niezależnym organizacjom określanym jako Contract Research...
Więcej

by ipsolegal | 25 lutego 2020 | Bez kategorii
Chociaż nikt nie jest w stanie przewidzieć zasięgu, czasu rozprzestrzenienia się, czasu trwania ani ostatecznej liczby ofiar wśród ludzi wpływ koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19...
Więcej

by ipsolegal | 11 lutego 2020 | Bez kategorii
Pod koniec stycznia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie Sky przeciwko SkyKick. Wyrok uściślił szereg kwestii związanych z rejestracją znaków towarowych...
Więcej

by ipsolegal | 4 lutego 2020 | Bez kategorii
Od czasu wyników referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie rezygnacji z członkostwa w UE w czerwcu 2016 r. istniała znaczna niepewność co do tego, kiedy Wielka Brytania opuści UE, czy warunki...
Więcej

by ipsolegal | 23 stycznia 2020 | Bez kategorii
W ramach pakietu pn. Nowy Ład dla Konsumentów, mającego na celu wzmocnienie ochrony konsumentów w UE w dobie ery cyfrowej, przyjęto nową dyrektywę 2019/2161 z 27 listopada 2019 r....
Więcej

by ipsolegal | 12 stycznia 2020 | Bez kategorii
Europejskie urzędy nadzoru tuż przed końcem roku opublikowały wspólne wytyczne dotyczące wymiany informacji oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Trzy europejskie organy nadzoru...
Więcej

by ipsolegal | 11 grudnia 2019 | Bez kategorii
Coraz bliżej… BDO! Baza danych o produktach i odpadach (BDO) to nowe narzędzie do gromadzenia i zarządzania danymi dotyczącymi gospodarki odpadami, która obowiązywać zacznie od 1 stycznia 2020....
Więcej

by ipsolegal | 2 grudnia 2019 | Bez kategorii
Spory kontraktowe są kosztowne, a zwrot z inwestycji w ich rozwiązywanie może nie być satysfakcjonujący. Wskazówki IPSO LEGAL dotyczące zarządzania sporami kontraktowymi mogą pomóc zaoszczędzić...
Więcej

by ipsolegal | 17 listopada 2019 | Bez kategorii
Zarówno orzeczenie TSUE, jak i ustalenia AEPD w dużej mierze odzwierciedlają najnowszy kierunek regulacyjny w kwestii uzyskania wyraźnej (konkretnej) zgody na stosowanie plików cookie...
Więcej

by ipsolegal | 30 października 2019 | Bez kategorii
Jeśli polubiłeś  RODO, pokochasz nowe europejskie wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji (AI) Komisja Europejska prowadzi pilotaż w zakresie etyki obejmującej rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Zdaniem Komisji...
Więcej

by ipsolegal | 22 października 2019 | Bez kategorii
Europejska Agencja Leków (EMA) wraz z szefami agencji leków (  Heads of Medicines Agencies - HMA) opublikowała nowe wytyczne dla przedsiębiorstw farmaceutycznych posiadających pozwolenia...
Więcej

by ipsolegal | 8 października 2019 | Bez kategorii
Produkcja kontraktowa (contract manufacturing) to popularna forma wprowadzania produktów na rynek. To forma outsourcingu, która umożliwia rozszerzenie działalności o nowe rynki z wykorzystaniem potencjału...
Więcej

Kredyt w walucie obcej. I co dalej?

by ipsolegal | 6 października 2019 | Bez kategorii
TSUE  w wyroku z dnia 3 października 2019 roku orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku,...
Więcej

Podstawowe sposoby ochrony własności intelektualnej – poradnik

by ipsolegal | 23 września 2019 | Bez kategorii
Własność intelektualna firmy jest najcenniejszym zasobem firmy,  dlatego najwyższym priorytetem dla właścicieli powinno być zapewnienie jej solidnej ochrony. Od pierwszego dnia nowego przedsięwzięcia konieczne...
Więcej

by ipsolegal | 11 września 2019 | Bez kategorii
Bez wątpienia uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja zmieniają oblicze technologii i innowacji. Zbiory danych stają się jednym z potencjalnie największych aktywów (lub zobowiązań) firm...
Więcej

by ipsolegal | 21 sierpnia 2019 | Bez kategorii
Jedną ze wskazówek dotyczących przyszłego wyglądu komisji może być niedawno opublikowany dokument pt. "Modernizing EU Competition Policy" przez ministerstwa Polski, Niemiec i Francji z...
Więcej

Czy to koniec ubezpieczenia komunikacyjnego jakie znamy? Jak Big Data zmieni rynek ubezpieczeń pojazdów.

by ipsolegal | 6 sierpnia 2019 | Bez kategorii
Pomimo niedawnej fali doniesień przewidujących, że wzrost liczby autonomicznych pojazdów doprowadzi do zmniejszenia wysokości składek na ubezpieczenia komunikacyjne, naszym zdaniem bardziej trafne jest stwierdzenie,...
Więcej

by ipsolegal | 26 lipca 2019 | Bez kategorii
Decydując o sprzedaży swojej firmy i podejmując pewne wstępne kroki w tym kierunku (w tym  przygotowania do wyjścia z transakcji oraz negocjacji term - sheeta), ważnym elementem...
Więcej

by ipsolegal | 17 lipca 2019 | Bez kategorii
Tylko tydzień wystarczył, aby dwie firmy: British Airways (99 mln £) i Marriott (282 mln £) zubożały o łączną kwotę 283 milionów funtów z...
Więcej

by ipsolegal | 9 lipca 2019 | Bez kategorii
Wielu twórców start-upów  uwielbia rozmawiać o garncu złota znajdującym się na drugim końcu tęczy. Przecież kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Do pewnego stopnia...
Więcej

by ipsolegal | 2 lipca 2019 | Bez kategorii
Państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły nową dyrektywę pn. Europejska dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa wprowadza dodatkowe obowiązki dla dostawców usług...
Więcej

by ipsolegal | 27 czerwca 2019 | Bez kategorii
Jednak bez wątpienia należy uznać, że VC czy start – upy są największy ogniwem rewolucji innowacji jaki widział świat. Co do tego nie  ma...
Więcej

by ipsolegal | 2 kwietnia 2019 | Bez kategorii
Branża nowych technologii ma swoją specyfikę i wymaga zdecydowanie wnikliwszej analizy, bo kupuje się inwestycję na przyszłość, często w początkowej fazie rozwoju z perspektywami...
Więcej

by ipsolegal | 22 stycznia 2019 | Bez kategorii
Zaczynasz działalność w nowej branży? IPSO LEGAL ma dla  Ciebie kilka podstawowych rad, których właśnie teraz potrzebujesz. Nasz poradnik pozwoli Ci bezstresowo przejść przez pierwszy etap nowej...
Więcej

by ipsolegal | 20 grudnia 2018 | Bez kategorii
Polityka prywatności określa, w jaki sposób użytkownik będzie zbierać i wykorzystywać informacje o swoich klientach. W Polsce nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes...
Więcej

by ipsolegal | 12 grudnia 2018 | Bez kategorii
Kryptowaluty to ostatnio bardzo modny temat, ale czy będzie tak nadal? A jeśli tak, to jak powinni podejść do tego prawnicy? Niedawno gruchnęła wiadomość, że Starbucks...
Więcej