by ipsolegal | 17 września 2020 | Bez kategorii
19 września 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18).   ...
Więcej

by ipsolegal | 15 września 2020 | Bez kategorii
Do 2 sierpnia 2021 państwa członkowskie zobowiązane są do implementacji do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 oraz uzupełniającego ją rozporządzenia...
Więcej

by ipsolegal | 11 września 2020 | Bez kategorii
W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska rozpoczęła badanie sektorowe rynków produktów i usług konsumenckich związanych z internetem rzeczy ( IoT ). Badanie sektorowe skupi się na produktach...
Więcej

by ipsolegal | 7 września 2020 | Bez kategorii
W dniu 4 września 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy zmianie...
Więcej

by ipsolegal | 4 września 2020 | Bez kategorii
2 września 2020 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowane...
Więcej

by ipsolegal | 4 września 2020 | Bez kategorii
Kancelaria IPSO LEGAL nawiązała współpracę z PZU POMOC S.A. W ramach współpracy kancelaria będzie świadczyć usługi prawne dla: – ubezpieczonych w ramach ochrony prawnej obsługiwanych przez PZU...
Więcej

by ipsolegal | 1 września 2020 | Bez kategorii
W tym miesiącu wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja jest wynikiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy...
Więcej

by ipsolegal | 1 września 2020 | Bez kategorii
Już pod koniec maja 2020 roku Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że budownictwo może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki, która poturbowana skutkami pandemii koronawirusa, potrzebuje...
Więcej

by ipsolegal | 31 sierpnia 2020 | Bez kategorii
W kwietniu tego roku Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o obrocie ziemią rolną. Od 1 lipca 2021 obywatele Ukrainy będą mieli możliwość zakupu ziemi o powierzchni do 100...
Więcej

by ipsolegal | 27 sierpnia 2020 | Bez kategorii
W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wskazano, że celem nowelizacji KSH jest zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady...
Więcej

by ipsolegal | 24 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów i próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Dzięki mediacji możemy uniknąć stresu związanego z koniecznością udziału w postępowaniu sądowym....
Więcej

by ipsolegal | 18 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Arbitraż to rozpoznawanie sporów tak przez arbitrów, mianowanych dla każdej oddzielnej sprawy (arbitraż ad hoc), jak i przez stałe instytucje arbitrażowe. Arbitraż opiera się na umowie i zajmuje się sporami...
Więcej

by ipsolegal | 18 sierpnia 2020 | Bez kategorii
W ostatnich latach procedury sygnalizowania nieprawidłowości, powszechnie stosowane w USA, zostały dobrowolnie wprowadzone przez wiele europejskich firm. Poza ochroną danych i prawem pracy w prawodawstwie UE nie istniały...
Więcej

by ipsolegal | 12 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Własność intelektualna (IP) w dzisiejszych zglobalizowanych i innowacyjnych gospodarkach ma olbrzymią wartość. IP jest również ważna w przypadku typowych kontraktach w branży MedTech takich jak np. umowy o współpracy w zakresie...
Więcej

by ipsolegal | 11 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Wielu przedsiębiorców uważa, że postępowanie sądowe to jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu. Zwykle postępowania sądowe są długie, żmudne i bardzo kosztowne. Potrzeba koncyliacyjnego radzenia sobie z konfliktami wykształciła...
Więcej

by ipsolegal | 6 sierpnia 2020 | Bez kategorii
W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wskazano, że celem nowelizacji KSH jest wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawnej prawa...
Więcej

by ipsolegal | 4 sierpnia 2020 | Bez kategorii
Rok 2020 to trudny czas dla założycieli startupów w początkowej fazie rozwoju, które właśnie wprowadziły swój MVP, aby utrzymać rozwój firmy. Fundusze VC doradzają swoim start-upom i spółkom...
Więcej

by ipsolegal | 29 lipca 2020 | Bez kategorii
Istnieje wiele istotnych różnic między prawem najmu komercyjnego a przepisami dotyczącymi najmu w sektorze prywatnym. Sposób formułowania zapisów umów najmu lokali użytkowych ma w tym obszarze szczególne...
Więcej

by ipsolegal | 28 lipca 2020 | Bez kategorii
20 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie ochrony informacji poufnych przez sądy krajowe w postępowaniach dotyczących egzekwowania unijnego prawa konkurencji na drodze prywatnoprawnej. Komunikat zawiera praktyczne...
Więcej

by ipsolegal | 23 lipca 2020 | Bez kategorii
W wielu krajach UE obowiązują przepisy określające to, czy firma może nagrywać rozmowę bez uzyskania zgody dzwoniącego. Na przykład w Niemczech od dawna firmy muszą uzyskać zgodę...
Więcej

by ipsolegal | 21 lipca 2020 | Bez kategorii
Obszar innowacji i inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej zmienił się radykalnie wraz z rewolucją cyfrową i rozwojem medtech – fizycznych urządzeń stosowanych w opiece zdrowotnej. Własność intelektualna zawsze była...
Więcej

by ipsolegal | 21 lipca 2020 | Bez kategorii
Niemal dwa lata po opublikowaniu przez Komisję Europejską ostatecznego projektu propozycji wprowadzenia roszczeń zbiorowych dla konsumentów, po wielu negocjacjach i lobbingu Ambasadorowie państw członkowskich 30 czerwca 2020 zatwierdzili porozumienie...
Więcej

by ipsolegal | 16 lipca 2020 | Bez kategorii
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwane orzeczenie dotyczące przepływu danych między UE a USA zwane PrivacyShield w sprawie potocznie zwanej Schrems II. Sprawa dotyczy dwóch...
Więcej

by ipsolegal | 15 lipca 2020 | Bez kategorii
26 maja 2020 miało wejść w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR). Miało ono zastąpić...
Więcej

by ipsolegal | 14 lipca 2020 | Bez kategorii
Postępowanie w sprawach własności intelektualnej – właściwość sądu Wobec specyfiki spraw z zakresu własności intelektualnej oraz ich ilości rosnącej z roku na rok, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu z dniem 1 lipca...
Więcej

by ipsolegal | 9 lipca 2020 | Bez kategorii
Niedawno informowaliśmy, że Komisja Europejska 16 czerwca 2020 uruchomiła konsultacje ws. opracowania planu nowej strategii farmaceutycznej dla Unii Europejskiej. Teraz grupa podmiotów pod przewodnictwem Europejskiej Agencji Leków...
Więcej

by ipsolegal | 6 lipca 2020 | Bez kategorii
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do polskiego postępowania cywilnego nowe odrębne postępowanie, dotyczące spraw własności...
Więcej

MedTech&healthcare startup – poradnik dla przedsiębiorców

by ipsolegal | 2 lipca 2020 | Bez kategorii
Startup’y z branży MedTech i Healthcare muszą spełnić wiele wymogów regulacyjnych. Potrzebują zatem specjalistycznej pomocy prawników, by prawidłowo się rozwijać. Ponadto branża medyczna i farmaceutyczna jak żadna inna...
Więcej

by ipsolegal | 29 czerwca 2020 | Bez kategorii
Czym jest CRBR? W dniu 13 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na...
Więcej

by ipsolegal | 29 czerwca 2020 | Bez kategorii
Dnia 16 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej dotyczącej poprawy i przyspieszenia dostępu pacjentów do bezpiecznych i niedrogich leków oraz wspierania innowacji...
Więcej

by ipsolegal | 23 czerwca 2020 | Bez kategorii
Epidemia koronawirusa wymusiła na wielu przedsiębiorcach zawieszenie działalności lub przejście w tryb pracy zdalnej. Pandemia przyspieszyła pewne procesy w zakresie wykorzystania przez pracodawców nowych technologii, tak aby ich pracownicy mogli...
Więcej

Sposoby ochrony marki przed podrabianiem w czasie COVID19 – poradnik

by ipsolegal | 14 czerwca 2020 | Bez kategorii
Pandemia wywołana wirusem COVID-19 odkryła słabości współczesnych łańcuchów dostaw. Najbardziej widać to w przypadku środków ochrony indywidualnej („ŚOI”) dla personelu medycznego, a w szczególności dostępności masek medycznych...
Więcej

by ipsolegal | 14 czerwca 2020 | Bez kategorii
Wspierane przez Komisję państwa członkowskie UE opracowały zestaw narzędzi UE do wykorzystania aplikacji mobilnych do śledzenia kontaktów i ostrzegania  w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Jest to część wspólnego skoordynowanego podejścia...
Więcej

by ipsolegal | 7 czerwca 2020 | Bez kategorii
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że technologie i dane cyfrowe mają do odegrania ważną rolę w walce z kryzysem związanym z COVID-19. W wielu krajach, zarówno w UE, jak i na całym...
Więcej

by ipsolegal | 2 czerwca 2020 | Bez kategorii
Zagrożenie zdrowia ludzkości spowodowane COVID-19 doprowadziło do podjęcia współpracy przez globalną społeczność naukową na niespotykaną dotąd skalę. Współpraca ta ma na celu pilne opracowanie skutecznej szczepionki. Biorąc jednak pod uwagę...
Więcej

CORONAVIRUS HELP POINT 24/7 podsumowanie

by ipsolegal | 1 czerwca 2020 | Bez kategorii
...
Więcej

by ipsolegal | 29 maja 2020 | Bez kategorii
Do jakich kredytów? Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  będą miały zastosowanie do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych udzielanych w złotych w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub obniżonej w związku z rozprzestrzenianiem...
Więcej

by ipsolegal | 26 maja 2020 | Bez kategorii
Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa.    W dniu 19 marca 2020 roku Komisja Europejska przyjęła...
Więcej

by ipsolegal | 18 maja 2020 | Bez kategorii
Ramy regulacyjne W Europie organami właściwymi do wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu leków i szczepionek są: Europejska Agencja Leków (EMA) jako organ unijny oraz organy ds. wydawania takich...
Więcej

by ipsolegal | 15 maja 2020 | Bez kategorii
PFR wprowadził do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” postępowanie wyjaśniające.     Zgodnie z nowo wprowadzonym § 14...
Więcej

by ipsolegal | 21 kwietnia 2020 | Bez kategorii
W wyniku obowiązkowych ograniczeń rządowych, jak i dobrowolnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), wiele firm przeniosło częściowo lub całkowicie swoją działalność do zdalnego...
Więcej

by ipsolegal | 13 kwietnia 2020 | Bez kategorii
Od czasu wybuchu kryzysu wywołanego COVID-19 przedsiębiorcy zmagają się ze stosowaniem i egzekwowaniem postanowień zawartych umów handlowych. Niezależnie od tego czy kontrahenci usprawiedliwiają niewykonanie umowy na ogólnych...
Więcej

by ipsolegal | 3 kwietnia 2020 | Bez kategorii
Kancelaria IPSO Legal dołączyła do akcji #RatujBiznes organizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na inicjatywę składają się dwa filary działań: akcja informacyjno – promocyjna dotycząca przysługujących...
Więcej

by ipsolegal | 30 marca 2020 | Bez kategorii
W czasach obecnego kryzysu finansowego presja wewnątrz organizacji i poza nią może prowadzić przedsiębiorców do podejmowania ryzyka, które może mieć negatywne konsekwencje w przyszłości. Na przykład często...
Więcej

by ipsolegal | 27 marca 2020 | Bez kategorii
Wieści z rynku inwestycji budowlanych nie napawają optymizmem, jak we wszystkich branżach także tutaj pandemia koronawirusa zachwiała znacząco pracami budowlanymi oraz spowodowała znaczny niedobór siły roboczej....
Więcej

by ipsolegal | 26 marca 2020 | Bez kategorii
Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań przyjętych przez rząd, który ma przeciwdziałać skutkom finansowym i gospodarczym wystąpienia pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Rządowy projekt o wartości nie mniej niż...
Więcej

by ipsolegal | 22 marca 2020 | Bez kategorii
Globalna pandemia COVID-19 szybko przekształciła się w niespotykany dotąd kryzys w obszarze zdrowia publicznego. Sytuacja ta stawia nowe wyzwania i zagrożenia dla firm zaangażowanych w rynek badań klinicznych, wynikających m.in....
Więcej

by ipsolegal | 20 marca 2020 | Bez kategorii
COVID-2019 to nowy szczep koronawirusa, który pojawił się w środkowych Chinach pod koniec 2019 roku i nadal rozprzestrzenia się na całym świecie. Skala rozprzestrzeniania się wirusa została uznana...
Więcej

by ipsolegal | 19 marca 2020 | Bez kategorii
Nieustanny wzrost liczby przypadków zachorowań na #coronavirusa #COVID-19 w kraju i za granicą spowodował, że służba zdrowia i organy państwowe na całym świecie coraz bardziej zachęcają (w niektórych przypadkach nawet...
Więcej

by ipsolegal | 9 marca 2020 | Bez kategorii
Biorąc pod uwagę, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest bardzo dynamiczna pracodawcy powinni regularnie monitorować rządową stronę internetową poświęconą koronawirusowi   stronę Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz strony...
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *