Nowe możliwości w wystawianiu recept na leki i badania diagnostyczne przez pielęgniarki i położne

Pielęgniarki i położne z szerszymi uprawnieniami

W lutym na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, które rozszerza wykaz substancji czynnych zawartych w lekach i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykaz badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Projektowane zmiany mają poprawić dostępność pacjentów do świadczeń medycznych bez konieczności odbycia wizyty u lekarza.

Jakie uprawnienia zyskają pielęgniarki i położne? Sprawdźmy!

Leki przeciwzakaźne

Rozporządzenie rozszerza wykaz substancji czynnych w grupie leków przeciwzakaźnych (Furazidinum oraz Fosfomycinum trometamolum) stosowanych w chorobach dróg moczowych, które będą mogły wystawiać recepty, realizując świadczenia w ramach np. pielęgniarki POZ, położnej POZ czy w zakresie porad pielęgniarek w ramach AOS z zakresu diabetologia, kardiologia, chirurgia ogólna, położnictwo i ginekologia.

Leczenie ran

Projekt rozporządzenia przewiduje dodanie do wykazu grupę leków, które są stosowane do leczenia trudno gojących się ran i oparzeń i zawierają dwie substancje czynne:

  • Sulfathiazolum argentum – krem do podawania na skórę,
  • Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum – roztwór, aerozol – do podawania na skórę.

Te substancje czynne mają być wykorzystywane przez pielęgniarki i położne w leczeniu ran przewlekłych i trudno gojących, takich jak m.in. odleżyny, owrzodzenia podudzi, oparzeń skóry czy wspomaganiu leczenia ran pourazowych.

CEWNIKI, paski do oznaczania glukozy i nie tylko…

Projekt rozporządzenia poszerza też uprawnienia pielęgniarek i położnych o wystawianie zleceń na wyroby medyczne takie jak cewniki urologiczne niepowlekane, WSZYSTKICH opatrunków wydawanych w aptece na receptę, pasków diagnostycznych do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu oraz igieł do insulin.

Zlecenia na te wyroby będą mogły wystawiać jedynie pielęgniarki/położne mające ukończony kurs specjalistyczny z ordynowania wyrobów medycznych.

Badania diagnostyczne

Projekt rozporządzenia rozszerza uprawnienia pielęgniarek do wystawiania skierowań na nowe badania diagnostyczne. Jakie?

  • badanie stężenia we krwi cholesterolu całkowitego,
  • LDL cholesterolu,
  • HDL-cholesterolu,
  • HDL- triglicerydów.

Zmiany te mają zwiększyć dostępność do programu profilaktycznego chorób układu krążenia realizowanego przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Badania mikrobiologiczne

Projekt umożliwia też pielęgniarkom/położnym możliwość wystawiania skierowania na wykonanie testów antygenowych służących do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Test ma być uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS).

Wejście w życie

Ministerstwo Zdrowia proponuje, żeby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRAWO MEDYCZNE (4)
Share
Polish