Polityka prywatności. Z czym to się je?

Polityka prywatności określa, w jaki sposób użytkownik będzie zbierać i wykorzystywać informacje o swoich klientach. W Polsce nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy Twoja firma potrzebuje polityki prywatności?

Jeśli Twoja firma ma serwis społecznościowy lub inny rodzaj serwisu (np. stronę www, sklep  internetowy czy nawet profil społecznościowy), gdzie klient (użytkownik) podaje swoje dane osobowe koniecznie musisz posiadać regulamin serwisu lub politykę prywatności.

Obowiązek sporządzania polityki prywatności wprowadzony został ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (przede wszystkim art. 20).

Gdzie wyświetla się polityka prywatności?

W Internecie polityka prywatności jest zwykle wyświetlana w witrynach i aplikacjach ( w różnych miejscach na stronie lub jako odnośnik) . W formie papierowej polityka prywatności jest czasem zawarta w regulaminach lub jako odrębny dokument znajdujący się w biurze firmy.

Co należy uwzględnić w polityce prywatności?

Podczas rejestracji w serwisie lub w momencie podawania przez klienta swoich danych osobowych klient godzi się na warunki stawiane przez Twoją firmę oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób  który jest uregulowany w polityce prywatności. Dlatego w treści tego dokumentu musisz określić, w jaki sposób będziesz obchodzić się, wykorzystywać i zarządzać danymi osobowymi Twoich klientów.

W polityce prywatności musisz uwzględnić w szczególności kwestie związane z:

  • rodzajem informacji, które zbierzesz,
  • umożliwieniem klientom komunikowanie się z Twoją firmą w sposób anonimowy,
  • jak i dlaczego gromadzone są dane osobowe,
  • wykorzystaniem i ujawnianiem danych osobowych,
  • plikami cookie i narzędzia do śledzenia sieci,
  • działaniami marketingowe,
  • dostępem do danych osobowych i ich poprawianie,
  • trybem reklamacyjnym (skargowym).
Czy mogę wprowadzić uniwersalną politykę prywatności, którą znalazłem w sieci?

Nie w każdym przypadku. Większość firm inaczej zbiera, przetwarza i ujawnia zgromadzone dane. Dlatego w wielu przypadkach konieczne będzie sporządzenie polityki prywatności  „szytej na miarę”.

Ostatnia wskazówka.

Podobnie jak w przypadku wszystkich dokumentów dotyczących funkcjonowania Twojej firmy, powinny one określać zasady postępowania w konkretnych przypadkach. Jeśli potrzebujesz pomocy w dostosowaniu dokumentów prawnych, skontaktuj się z prawnikiem, który się na tym zna.

Masz jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl , tel. +48 509 163 107,  +48 607 238 048. Jesteśmy zawsze do usług.

Share
Polish