Aktualności

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Agnieszka Kolbuch-Wągiel powołana na mediatora przy KNF

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że adw. Agnieszka Kolbuch – Wągiel – partner w kancelarii Ipso Legal została powołana na stanowisko mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority)

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym i niezależnym sądem polubownym, który powołany został na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym w celu rozpatrywania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.

Właściwość Sądu Polubownego obejmuje rozpatrywanie sporów z udziałem uczestników rynku finansowego i nie ogranicza się wyłącznie do sporów z udziałem konsumentów.

Sąd Polubowny oferuje dwie ścieżki rozwiązania sporu: pierwszą w postaci mediacji, której celem ma być zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale mediatora oraz drugą w postaci postępowania arbitrażowego, w ramach którego dochodzi do rozstrzygnięcia sporu w drodze wyroku Sądu Polubownego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

Share
Polish