Aktualności

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Klaster Life Science Kraków partnerem IPSO LEGAL

Klaster Life Science Kraków przyjął nas w swoje szeregi. Spieszymy poinformować, że w dniu 5 października 2021 roku Rada Programowa Klaster LifeScience Kraków po wystąpieniu mec. Błażeja Wągiela pozytywnie oceniła kandydaturę kancelarii IPSO LEGAL i tym samym zostaliśmy nowym partnerem klastra.
Cieszymy się, że będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju klastra i projektów z obszaru life science, wspierać merytorycznie partnerów i przyjaciół klastra oraz wymieniać się doświadczeniami w tym obszarze.
Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 r. jako sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science. Dlatego tym bardziej cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasza kancelaria będzie mogła być częścią tej ciekawej i szczytnej inicjatywy.
Klaster Life Science tworzą podmioty należące zgodnie z kryterium działalności podstawowej do 6-ciu „grup interesów”:
  • działalność innowacyjna w obszarze life science i biotechnologii,
  • działalność pomocnicza w sektorze otoczenia biznesu,
  • usługi medyczne i ochrona zdrowia,
  • działalność w sektorze badań rozwojowych,
  • działalność w zakresie nauki i edukacji,
  • władze samorządowe i regionalne.

Działalność klastra life science jest podzielona na dwa bloki:

  • pierwszy – obejmujący badania nad lekami, diagnostykę medyczną, e-zdrowie, telemedycynę, technologie terapeutyczne i MedTech oraz wyroby medyczne i produkty lecznicze,
  • drugi – obejmujący nowoczesne- zrównoważone rolnictwo, zdrową żywność i żywienie, środowisko oraz biogospodarkę.

A wszystko to koordynuje fundacja o tej samej nazwie powołana w 2013 roku jako niezależny i samodzielny podmiot mający za zadanie wspierać efektywny rozwój klastra i obszaru life science w regionie.

Więcej o klastrze możesz przeczytać tutaj.
Masz jakieś pytania dot. regulacji prawnych z obszaru life science? Odezwij się do nas. 

 

Nowi Partnerzy Klastra – Nowe możliwości współpracy

Share
Polish