Prawo medyczneBłędy w dokumentacji medycznej – konsekwencje prawne. Odpowiedzialność prawna lekarza z tytułu błędów przy wystawianiu recept.

490,77 

Opis

Czas Trwania: 6 godzin (1 dzień)

 1. Wprowadzenie do dokumentacji medycznej (60 minut)
 • Definicja i znaczenie dokumentacji medycznej w kontekście opieki zdrowotnej
 • Rodzaje dokumentów medycznych i ich funkcje
 • Zasady prowadzenia prawidłowej dokumentacji medycznej
 • Wpływ błędów w dokumentacji medycznej na jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjenta
 1. Błędy w dokumentacji medycznej: przyczyny i konsekwencje (90 minut)
 • Typowe błędy popełniane w dokumentacji medycznej: niejasności, niekompletne lub nieprawdziwe informacje, błędy w zapisach
 • Analiza przyczyn błędów w dokumentacji medycznej: czynniki ludzkie, organizacyjne, techniczne
 • Konsekwencje błędów w dokumentacji medycznej dla pacjenta, personelu medycznego i placówki medycznej
 1. Aspekty prawne błędów w dokumentacji medycznej (90 minut)
 • Podstawowe przepisy prawne regulujące dokumentację medyczną
 • Odpowiedzialność prawna za błędy w dokumentacji medycznej: cywilna, karna, dyscyplinarna
 • Studia przypadków: analiza sytuacji, w których błędy w dokumentacji medycznej doprowadziły do konsekwencji prawnych dla lekarzy i placówek medycznych
 1. Błędy przy wystawianiu recept: ryzyko i konsekwencje (90 minut)
 • Procedury i zasady wystawiania recept: wymogi prawne i etyczne
 • Typowe błędy przy wystawianiu recept: nieprawidłowa dawka, niezgodności z przepisami, błędy w zapisach
 • Ryzyko i konsekwencje błędów przy wystawianiu recept dla pacjenta i lekarza
 1. Strategie minimalizacji ryzyka błędów w dokumentacji medycznej (60 minut)
 • Dobre praktyki w prowadzeniu dokumentacji medycznej: klarowność, kompletność, dokładność
 • Systemy kontroli jakości dokumentacji medycznej: audyty, szkolenia, wytyczne
 • Rola technologii informatycznych w minimalizacji ryzyka błędów w dokumentacji medycznej
 1. Ćwiczenia i dyskusja (60 minut)
 • Analiza przypadków: grupowa dyskusja na temat sytuacji, w których błędy w dokumentacji medycznej miały miejsce i sposobów ich unikania
 • Ćwiczenia praktyczne: symulacje związane z wystawianiem recept, identyfikacja i poprawa błędów
 1. Podsumowanie (30 minut)
 • Podsumowanie głównych zagadnień szkolenia

 

Materiały Szkoleniowe:

– Prezentacje multimedialne

– Studia przypadków

– Scenariusze ćwiczeń

– Materiały informacyjne dotyczące przepisów prawnych i procedur

 

Metody Szkoleniowe:

– Prezentacje multimedialne

– Dyskusje grupowe

– Ćwiczenia praktyczne

– Analiza dokumentów

 

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat ryzyka błędów w dokumentacji medycznej oraz konsekwencji prawnych z nimi związanych, szczególnie w kontekście wystawiania recept. Poprzez identyfikację i omówienie typowych błędów oraz strategii minimalizacji ryzyka, uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewnienia wysokiej jakości dokumentacji medycznej i minimalizacji ryzyka prawnych dla lekarzy i placówek medycznych.

Koszt szkolenia: 399 złotych netto/os.
  Polish