Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przyjęty przez rząd!

13 grudnia 2022 roku Minister Zdrowia poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów.

Projekt, którego konsultacje publiczne trwały od 2021 roku ma w swoim założeniu realizację rozwiązań prowadzących do poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia poprzez ocenę wskaźników jakości oraz udoskonalanie praktyki klinicznej poprzez wprowadzenie rejestrów medycznych.

Ale nie tylko. Rozwiązania przewidziane w projekcie mają doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych.

Autoryzacja podmiotów leczniczych

Projekt zakłada wprowadzenie autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wewnętrzny system zarządzania jakością

Projekt zakłada również wprowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem OBOWIĄZKOWY dla wszystkich placówek wykonujących działalność leczniczą, niezależnie od tego czy świadczenia wykonywane w tej działalności są finansowane ze środków publicznych.

Procedury oceniające

Projekt zakłada realizację przez NFZ procedur oceniających, które będą mieć za zadanie weryfikację czy dany podmiot leczniczy spełnia standardy akredytacyjne.

Świadczenia kompensacyjne

Projekt przewiduje wprowadzenie systemu świadczeń kompensacyjnych z tytułu zdarzeń medycznych oraz wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

KONIEC WOJEWÓDZKICH KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

Przewidziano także likwidację Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych…

Nadzór nad rejestrami medycznymi

… oraz wzmocnienie nadzoru nad prowadzeniem rejestrów medycznych.

Masz pytania dotyczące nowych regulacji w zakresie jakości w opiece zdrowotnej? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio do Błażej Wągiel

PRAWO MEDYCZNE (3)
Share
Polish