specustawa pomocowa – zasady założenia firmy

Senat pracuje nad ostatecznym kształtem specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

W jej projekcie znalazły się m.in. rozwiązania, które mają na celu umożliwienie wykonywania pracy na terytorium RP (będziemy o tym szerzej pisać wkrótce).

Nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Dlatego niektórzy z nich będą chcieli rozwinąć swój gen przedsiębiorczości i będą rozważać rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak to będzie wyglądać po zmianach, które wprowadzi specustawa? O tym w dzisiejszym wpisie.

Legalny pobyt

Projekt ustawy wskazuje, że prowadzenie działalności gospodarczej będzie możliwe przez obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce.

Badanie

No dobrze. Jak oceniane będzie czy obywatel Ukrainy przebywa w Polsce w sposób legalny i tym samym czy będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą?

Legalność pobytu będzie badana na podstawie:

  • specustawy, która jest obecnie przedmiotem dyskusji w Senacie,
  • ALE TEŻ na podstawie ustawy o cudzoziemcach i w tym wypadku obejmie ona wszystkie tytuły pobytowe, które są w niej zawarte.

PESEL

To nie wszystko. By zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, czyli zapewnienia wszystkim jego uczestnikom równych szans i warunków funkcjonowania obywatel Ukrainy, który będzie chciał wykonywać działalność gospodarczą będzie musiał posiadać PESEL.

Utrata prawa pobytu

Co w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy utraci prawo do legalnego pobytu na terenie Polski? W tej sytuacji jego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostanie wykreślony na zasadach ogólnych.

Różnice?

Brak. Projekt specustawy zakłada, że obywatel Ukrainy po spełnieniu tych warunków będzie mógł podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

To nie wszystko, bo projektowane zmiany pozwolą obywatelom Ukrainy zakładać spółek jawnych i partnerskich.

Natomiast niezależnie od tego, obywatele Ukrainy mają już teraz możliwość zakładania spółek kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.).

Kopia KARUZELA IPSO LEGAL

Share
Polish