“Szybka ścieżka” dochodzenia roszczeń za błędy medyczne już obowiązuje!

W środę, 6 września 2023 roku, weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadza istotne zmiany w możliwości dochodzenia roszczeń za błędy medyczne. Nowe przepisy przewidują możliwość uzyskania odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, co ma na celu przyspieszenie procesu rekompensaty dla poszkodowanych pacjentów.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia, które miały miejsce zarówno po wejściu w życie nowej ustawy, jak i wcześniejsze przypadki, o ile pacjent dowiedział się o szkodzie po dacie wejścia w życie nowelizacji, czyli nie wcześniej niż 6 września 2023 roku.

Wysokość świadczeń

Nowe przepisy precyzyjnie określają zakres możliwej wysokości świadczenia kompensacyjnego :

  • Zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – wysokość odszkodowania w przypadku takich zakażeń wynosić może od 2000 złotych do 200 000 złotych.
  • Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia – wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia również mieści się w przedziale od 2000 złotych do 200 000 złotych.
  • Śmierć pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta, odszkodowanie może wynosić od 20 000 złotych do 100 000 złotych. Dla każdej uprawnionej osoby w przypadku zgonu pacjenta przewidziano świadczenie do 100 tys. złotych.

Terminy składania wniosków

Ważne jest, aby wiedzieć, że zgodnie z nową ustawą, składanie wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego jest możliwe w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, jednak nie dłużej niż do trzech lat od daty wystąpienia zdarzenia.

To istotne ograniczenie czasowe ma na celu uregulowanie procesu dochodzenia roszczeń i zapewnienie, że pacjenci mogą skorzystać z rekompensaty w stosunkowo krótkim okresie od zdarzenia.

Po co te zmiany?

Ta pozasądowa ścieżka dochodzenia roszczeń za błędy medyczne ma znacząco przyspieszyć proces rekompensaty. Działania te będą realizowane przez Rzecznika Praw Pacjenta, a decyzje będą podejmowane bez konieczności orzekania o winie.

Warto podkreślić, że dotychczasowe wojewódzkie komisje, które zajmowały się tymi sprawami, często były uważane za mało sprawne, a przyznawane odszkodowania były trudne do wyegzekwowania. Dlatego też wielu pacjentów wybierało drogę sądową, która, choć długotrwała i obciążająca, umożliwiała uzyskanie wyższych odszkodowań oraz innych świadczeń, takich jak np. renta.

Masz pytania dotyczące nowej ścieżki dochodzenia roszczeń ws. błędów medycznych? Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z med. Błażejem Wągielem.

 

PRAWO MEDYCZNE (3)
Share
Polish