Ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa -wieją wichry zmian w zarządzaniu szpitalami

UWAGA BĘDZIE WIAŁO!

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia to kolejny dokument, który budzi dyskusje i wątpliwości.

Kontrowersje dotyczą szczególnie sposobu oceny kondycji szpitali oraz obowiązku kontroli kompetencji zarządzających szpitalami poprzez m.in. ukończenie studiów MBA.

Sprawdźmy więc jego podstawowe założenia.

ARS

czyli Agencja Rozwoju Szpitali. Ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa zakłada powstanie tej nowej jednostki, której zadaniem będzie zapewnienie rozwoju szpitalnictwa oraz wspieranie procesów naprawczych szpitali.

Jak wskazuje projektowana ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa za pomocą Agencji wspierany będzie również proces inwestycyjny w szpitalach co ma wpłynąć na rzecz poprawy efektywności i jakości usług zdrowotnych.

Kategorie

ARS w ramach swoich uprawnień będzie przyznawał szpitalowi jedną z kategorii:

A-szpital w dobrej sytuacji finansowej

B-szpital wymagający optymalizacji

C-szpital wymagający działań naprawczo-rozwojowych

D-szpital wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych

Jakie skutki powoduje umieszczenie w danej kategorii?

Kategoria A-B:

  • opracowanie planu rozwojowego
  • plan rozwojowy będzie przekazywany do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  • realizacja planu rozwoju ma być monitorowana przez podmiot nadzorujący, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną
  • przed kolejną kategoryzacją podmiot szpitalny będzie przekazywał sprawozdanie końcowe do ARS

Kategoria C-D

  • obligatoryjne postępowanie naprawczo-rozwojowe z udziałem nadzorcy
  • nadzorca wybrany i ustanowiony z listy prowadzonej przez ARS
  • nadzorca będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację postępowania naprawczo-rozwojowego
  • plan naprawczo-rozwojowy szpitala opracowywany będzie przez nadzorcę w porozumieniu z dyrektorem
Stary dyrektor – nowy menedżer

Projekt ustawy wskazuje, że kompetencje kadry zarządczej szpitali nie zawsze jest wystarczający. Dlatego przewidziano w nim, że kierownikiem szpitala będzie mogła być wyłącznie osoba wpisana na listę menedżerów prowadzoną przez Prezesa ARS. Żeby móc uzyskać taki wpis – dotychczasowy dyrektor będzie musiał zdać egzamin państwowy albo ukończyć studia podyplomowe MBA ze specjalizacją w ochronie zdrowia.

We don’t need no education!

Ale to nie wszystko! Projekt ustawy przewiduje wzmocnienie i unowocześnienie metod zarządzania w ochronie zdrowia.Dlatego nowi menedżerowie szpitali zobowiązani będą do kształcenia ustawicznego i będą musieli przedkładać Prezesowi ARS do 15 stycznia każdego roku dokumenty potwierdzające wypełnienie tego obowiązku. Niezrealizowanie tego obowiązku będzie skutkować odwołaniem ich ze stanowiska (w przypadku szpitali w kategorii C lub D.

Masz pytania dotyczące wdrożenia systemu ochrony sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio skontaktuj się z Błażejem Wągielem.

Sprawdź więcej takich wpisów w uruchomionym przez nas Life science hub.Więcej informacji o takiej tematyce znajdziesz też na: Prawo medyczne by IPSO

Share
Polish