Ważne zmiany w przychodniach POZ – nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ

O co chodzi?

13 grudnia 2022 roku na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pojawiły się dwa zarządzenia nr 162/2022/DSOZ i 163/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Tytuły zarządzeń niewiele mówią, przyjrzyjmy się więc im bliżej!

 Zmiana współczynnika korygującego

Pierwsze z zarządzeń zmienia współczynniki korygujące stawkę kapitacyjną lekarza POZ dla grup wiekowych:

 • do 6 roku życia, który wyniesie:
  • 2,7 – do 31 grudnia 2022 r.,
  • 2,8 – od 1 stycznia 2023 r.,
 • od 7 do 19 roku życia, który wyniesie:
  • 1,2 – do 31 grudnia 2022 r.,
  • 1,3 – od 1 stycznia 2023 r..

Zmiana zasad rozliczania zadań koordynatora opieki

Pierwsze z zarządzeń wprowadza też zmianę zasad rozliczania od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez przyznanie ryczałtu za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną podczas procesu leczenia, w wysokości:

 • 6500 złotych miesięcznie – jeśli zadeklarowana przez świadczeniodawcę populacja w grupie wiekowej powyżej 18 r.ż. nie przekracza 5000 osób,
 • 6500 złotych miesięcznie – dla świadczeniodawcy, u którego zadeklarowana populacja w tej grupie wiekowej przekracza 5000 osób + stawka kapitacyjna w wysokości 6,24 korygowana współczynnikiem 1,25 za każdą osobę powyżej.

Profilaktyka 40 PLUS zostaje na dłużej

Zarządzenie wydłuża też naliczanie współczynnika korygującego związanego z poziomem zgłaszalności do programu Profilaktyka 40 PLUS do 31 grudnia 2023 roku.

Zmiany w leczeniu chorób przewlekłych

Drugie z zarządzeń opublikowane 14 grudnia 2022 zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2023 roku. Dotyczy ono chorób objętych klasyfikacją ICD-10 to znaczy:

 • cukrzycy,
 • choroby nadciśnieniowej,
 • choroby niedokrwiennej serca,
 • niewydolności serca, migotania i trzepotania przedsionków,
 • choroby tarczycy,
 • przewlekłej choroby górnych dróg oddechowych.

Dodatek kwotowy

Drugie z zarządzeń przewiduje, że objęcie leczenia chorych na te choroby przez lekarza POZ będzie uprawniać po każdym okresie sprawozdawczym do wypłaty dodatku kwotowego.

Jednak UWAGA! Udzielenie pacjentowi świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z powodu choroby z danej grupy powodować będzie wstrzymanie rozliczenia dodatku kwotowego w tej grupie na 12 kolejnych okresów sprawozdawczych, liczonych od daty udzielenia tego świadczenia.

Dodatek będzie wypłacany w przypadku:

 1. sprawozdania odpowiedniego kodu jednostki chorobowej przez kolejnych 12 okresów sprawozdawczych od dnia udzielenia porady kompleksowej z Indywidualnego Planu Opieki Medycznej u danego świadczeniodawcy – przy czym porady udzielone od 1 listopada 2022 do 30 czerwca 2023 uwzględnianie są przy wyliczeniu dodatku kwotowego.
 2. od dnia udzielenia innej porady lekarskiej, pod warunkiem że liczba porad udzielonych z powodu tej chroby nie jest mniejsza niż jedna przypadająca na 6 kolejnych okresów sprawozdawczych – przy czym porady udzielone od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 uwzględniane są przy wyliczeniu dodatku kwotowego.
Share
Polish