Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem – badanie opinii i doświadczeń pacjentów

Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie skutecznego wewnętrznego systemu jakości i bezpieczeństwa ma w efekcie przynieść korzyść pacjentom. Dlatego podmiot leczniczy musi prowadzić badania opinii i doświadczeń pacjentów. Ma to odbywać się na podstawie ankiety, której wzór Minister Zdrowia publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku pobytu pacjenta w podmiocie udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, badanie powinno być zanonimizowane i przeprowadzone w sposób, który gwarantuje swobodę wyrażenia opinii. Z kolei podmioty inne niż wymienione wcześniej powinny informować pacjentów o możliwości wypełnienia ankiety badania opinii i doświadczeń pacjentów, również w sposób, który gwarantuje pełną swobodę wyrażania opinii.

Badania opinii pacjentów to nie tylko formalność, ale przede wszystkim okazja do zrozumienia ich oczekiwań, preferencji oraz doświadczeń związanych z pobytami w naszych placówkach. Wyniki tych badań są kluczowym narzędziem, które pomoże uzyskać rzetelny obraz tego, co podmiot leczniczy robi dobrze, a jakie obszary wymagają udoskonalenia.

Przepisy ustawy o jakości wskazują wprost, że możliwość wyrażenia opinii powinien mieć każdy pacjent, któremu udzielane były świadczenia zdrowotne. Warto przy tym zwrócić uwagę, że samo przeprowadzenie badania to jedno, ale kluczem do sukcesu jest korzystanie z wyników w praktyce. Otrzymane informacje powinny stanowić punkt wyjścia do działań doskonalących wewnętrzny system, podnoszących jakość świadczeń i dostosowujących się do zmieniających się potrzeb pacjentów.

Niezwykle ważne jest, abyśmy rezultaty i wnioski wynikające z ankiet pacjentów przedstawione zostały personelowi zatrudnionemu w danym podmiocie leczniczym. To od naszej zdolności do wnioskowania i działania zależy, czy będziemy w stanie podnieść jakość naszych usług. Badania te nie powinny być jedynie formalnością – mają stanowić motywację i cel do ciągłego doskonalenia.

Jeśli masz pytania dotyczące wdrożenia i utrzymania wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio do mec. Błażeja Wągiela.

Share
Polish