Wykaz Dystrybutorów – wszystko co powinni wiedzieć dystrybutorzy po 1 lipca 2024

Czy wiesz, że od 1 lipca 2024 r. dystrybutorzy wyrobów medycznych w Polsce muszą korzystać z nowego systemu rejestracji wyrobów? Tradycyjne metody powiadamiania przechodzą do historii, a na ich miejsce wchodzi Wykaz Dystrybutorów. W tym artykule omówimy wszystkie zmiany, jakie niesie Nowa ustawa o wyrobach medycznych, oraz jak przygotować się do nadchodzących obowiązków.

Powiadomienia dotyczące wyrobów medycznych w Polsce były wcześniej regulowane przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. Dystrybutorzy mieli obowiązek powiadamiania Prezesa URPL o wprowadzeniu wyrobu na rynek w ciągu 7 dni od pierwszego użycia.

Dystrybutorzy musieli informować Prezesa URPL o każdym nowym wyrobie wprowadzanym do używania na terytorium Polski. Było to wymagane w celu śledzenia i monitorowania wyrobów medycznych.

Powiadomienia mogły być składane zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej poczty, poprzez specjalny formularz dostępny na stronie URPL.

Nowa ustawa o wyrobach medycznych

Nowa ustawa, która weszła w życie 7 kwietnia 2022 r., wprowadza znaczące zmiany w sposobie rejestracji wyrobów medycznych i dystrybutorów.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie Wykazu Dystrybutorów, który jest krajowym systemem rejestracji wyrobów, systemów i zestawów zabiegowych, prowadzonym przez Prezesa URPL.

Czym jest Wykaz Dystrybutorów?

Wykaz Dystrybutorów to elektroniczna platforma gromadząca informacje o dystrybutorach oraz wyrobach medycznych wprowadzanych na rynek polski. Platforma działa od 1 lipca 2023 r.

Rejestracja i zgłaszanie wyrobów odbywa się online. Dystrybutorzy muszą zarejestrować swoje wyroby w ciągu 7 dni od ich wprowadzenia na rynek.

Aby zarejestrować się w Wykazie Dystrybutorów, dystrybutor musi podać następujące dane:

 • Nazwa wnioskodawcy (zgodna z danymi CEIDG lub KRS)
 • Adres działalności
 • Numer NIP lub PESEL
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres strony internetowej

Wniosek o dostęp do Wykazu Dystrybutorów można złożyć osobiście, elektronicznie przez ePUAP lub tradycyjną pocztą. Po uzyskaniu dostępu, dystrybutor musi wprowadzić informacje o każdym nowym wyrobie w ciągu 7 dni.

Obowiązki Dystrybutorów

Dystrybutorzy mają obowiązek zgłaszania nowych wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych, które wprowadzają na rynek.

Informacje, które muszą być wprowadzone do Wykazu Dystrybutorów, obejmują:

 • Kod Basic UDI-DI
 • Nazwa i adres producenta
 • Rodzaj i nazwa handlowa wyrobu
FAQ
  1. Czy trzeba wprowadzać do Wykazu dystrybutorów wyroby, które wcześniej były objęte tradycyjnym powiadomieniem? Nie, wyroby, dla których dokonano powiadomienia na podstawie przepisów starej ustawy, nie muszą być ponownie rejestrowane.
  2. Czy nowy wykaz dotyczy też importerów wyrobów medycznych? Nie, importerzy nadal muszą korzystać z wcześniejszych przepisów, chyba że importują wyroby wykonane na zamówienie.
  3. Co ze zgłoszeniami? Obowiązek zgłoszeń dotyczy wyłącznie producentów i autoryzowanych przedstawicieli wyrobów medycznych. Wykaz Dystrybutorów nie ma do nich zastosowania. Producent i autoryzowany przedstawiciel wciąż będą mieć obowiązek dokonywania zgłoszeń wyrobów do Prezesa URPL, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu – zgodnie z przepisami Starej ustawy.
  4. Co dalej z obowiązkiem zgłaszania Prezesowi URPL zmian w zgłoszeniach lub powiadomieniach? Zmiany muszą być zgłaszane w terminie 7 dni od ich zaistnienia i obowiązek ten trwa do 1 stycznia 2031 r.
  5. Czy istnieje instrukcja obsługi Wykazu dystrybutorów? Tak, jest dostępna na stronie internetowej URPL: https://d.urpl.gov.pl/INSTRUKCJA%20U%C5%BBYTKOWNIA%20WYKAZU%20DYSTRYBUTOR%C3%93W_%20ART.%2021.pdf
  6. Co z wyrobami medycznymi dołączonymi do produktów leczniczych? Nie muszą być wprowadzane do Wykazu, jeśli są uwzględnione w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.
  7. Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków rejestracyjnych? Kara pieniężna do 200 000 zł.
  8. Co zrobić, jeśli wyrób nie ma jeszcze kodu UDI?  Należy wpisać „nie dotyczy” i ręcznie podać dane producenta.

 

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o obowiązkach dystrybutorów wyrobów medycznych, skontaktuj się z nami już teraz na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażej Wągiel !

Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązków związanych z MDR i IVDR zapoznaj się z naszą bazą wiedzy i dotychczasowymi biuletynami: https://lnkd.in/egJwQ5G5

Share
Polish