Zmiany w przychodniach POZ: Wprowadzenie dodatku kwotowego dla pacjentów przewlekle chorych

1 lipca br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Te zmiany, wprowadzone przez zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), mają na celu usprawnienie finansowania leczenia chorób przewlekłych w ramach POZ. Jedną z głównych nowości jest dodatek kwotowy, który zastąpił dotychczasowy wskaźnik korygujący 3,2 w grupach dziedzinowych.

Zmiany te wynikają z konsultacji przeprowadzonych ze środowiskiem eksperckim i mają na celu wzmocnienie działań związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów przewlekle chorych. Dotyczą one głównie leczenia takich chorób jak cukrzyca, choroby serca i choroby płuc.

W nowych przepisach określono grupy dziedzinowe dla poszczególnych chorób. W grupie dziedzinowej „Diabetologia” znajdują się między innymi różne postacie cukrzycy, natomiast w grupie dziedzinowej „Kardiologia” znalazły się choroba nadciśnieniowa, choroba niedokrwienna serca oraz inne choroby serca. Dodatkowo, w grupach dziedzinowych „Endokrynologia” i „Pulmonologia” uwzględniono choroby tarczycy oraz przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych.

Zgodnie z zarządzeniem, po każdym okresie sprawozdawczym (co miesiąc), lekarze POZ otrzymają dodatek kwotowy w zależności od liczby grup dziedzinowych, do których przynależy pacjent. Wysokość dodatku kwotowego jest następująca:
– 1 grupa dziedzinowa: 17 zł,
– 2 grupy dziedzinowe: 28,33 zł,
– 3 grupy dziedzinowe: 36,83 zł,
– 4 grupy dziedzinowe: 42,50 zł.

W związku z wprowadzeniem dodatku kwotowego, lekarze POZ mają nowy obowiązek udzielania pacjentom porad związanych z ich sprawozdanymi chorobami przewlekłymi co najmniej raz na 6 miesięcy. Warto zauważyć, że wartość dodatku kwotowego zależy od liczby grup dziedzinowych, a nie od liczby jednostek chorobowych. Przykładowo, pacjent cierpiący na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i migotanie przedsionków może być rozliczany jako dwie grupy dziedzinowe, tj. diabetologia i kardiologia. Natomiast cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) klasyfikują pacjenta do trzech grup dziedzinowych, tj. diabetologia, kardiologia i pulmonologia.

Należy jednak pamiętać, że udzielenie pacjentowi świadczenia z zakresu AOS (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) z powodu danej choroby z grupy dziedzinowej powoduje wstrzymanie dodatku chorobowego w tej grupie na kolejny rok, liczony od daty udzielenia świadczenia w AOS. Pozostałe dodatki kwotowe są rozliczane według określonej tabeli.

Te zmiany mają na celu poprawę finansowania i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w przychodniach POZ. Dodatek kwotowy dla pacjentów przewlekle chorych ma zwiększyć motywację lekarzy do świadczenia kompleksowej opieki i regularnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Dzięki temu pacjenci z chorobami przewlekłymi będą mieli łatwiejszy dostęp do odpowiedniego leczenia i będą mogli skorzystać z pełnej gamy usług medycznych w ramach POZ.

Wprowadzenie dodatku kwotowego jest ważnym krokiem w doskonaleniu systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wymaga to jednak współpracy i zaangażowania zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Regularne kontrole oraz udzielanie porad związanych z chorobami przewlekłymi będą miały kluczowe znaczenie dla skuteczności tych zmian. Dzięki takim inicjatywom system opieki zdrowotnej staje się bardziej dostępny, efektywny i skoncentrowany na potrzebach pacjentów.

Share
Polish