Newsletter KRS – czy uchroni przed kradzieżą Twojej spółki?

To tak można?

Niestety tak. I jest to spory problem dla uczciwych przedsiębiorców. Jak się to odbywa? Już tłumaczę na przykładzie spółki z o.o..

Zacznijmy od tego, że zwykle chodzi o przejęcie kontroli nad spółką (kradzież spółki też jest możliwa, ale zdecydowanie trudniejsza).

W tym układzie wygląda to w ten sposób, że oszuści na fikcyjnym zgromadzeniu wspólników odwołują obecny zarząd spółki i powołują nowy (podstawiony).

Następnie na podstawie sfabrykowanego protokołu zgromadzenia wspólników dokonują w sądzie rejestrowym zgłoszenia zmiany zarządu – po wpisaniu takiej zmiany w rejestrze oszuści uzyskują tym samym formalną kontrolę nad działalnością spółki.

Dlaczego się tak dzieje? Sąd rejestrowy nie sprawdza czy podpis na formularzu jest podrobiony, ale jedynie czy składa go osoba właściwie umocowana do działania w imieniu spółki oraz czy dokumenty (w tym wypadku sfabrykowane) są kompletne, a opłata prawidłowa.

Co to da?

Dzięki takiemu działaniu oszuści mogą podjąć w krótkim czasie szereg działań na niekorzyść spółki, dla przykładu: przelać wszystkie środki pieniężne na inny rachunek bankowy albo wyprzedać majątek spółki, lub w drugą stronę dokonać fikcyjnych zamówień i za nie zapłacić z kasy spółki… i zniknąć.

Dlatego każdy z przedsiębiorców prowadzący działalność w formie spółki musi być czujny – niestety jak pokazuje doświadczenie takie przypadki się zdarzają.

Zapowiedzi ministra

Całe szczęście wydaje się, że ministerstwo dostrzegło ten problem i dostało zgodę na utworzenie projektu ustawy, który (przynajmniej w założeniu) ma skończyć z takimi praktykami.

W jaki sposób?

Jak wskazuje wiceminister Warchoł, resort sprawiedliwości zamierza utworzyć newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu faktycznie uprawnione osoby dowiedzą się o wszystkich próbach zmiany danych w KRS zanim sąd rejestrowy rozpozna wniosek o wpis lub faktycznie dokona wpisu.

Skuteczna obrona

Uzyskanie takich informacji już przed samym rozpoczęciem postępowania rejestrowego da przedsiębiorcom możliwość reakcji na nieuczciwe działania.

Newsletter będzie automatycznie powiadamiać o rejestracji sprawy w postępowaniu oraz dokonaniu wpisu w KRS.

Po uzyskaniu takiej informacji przedsiębiorca będzie mógł wziąć udział w postępowaniu wszczętym na podstawie podrobionych formularzy, zaskarżyć orzeczenie wydane na tej podstawie i podjąć odpowiednie kroki prawne.

Drugim zadaniem newslettera będzie informowanie o etapie procedowania sprawy przez sąd rejestrowy.

Termin

Start newslettera Ministerstwo Sprawiedliwości przewidziało na 19 maja 2022.

Jeśli masz wątpliwości w obszarze kwestii związanych z prawem korporacyjnym – skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażej Wągiel.

KARUZELA IPSO LEGAL
Share
Polish