OPIEKA KOORDYNOWANA W POZ – czyli kilka słów o planowanych zmianach w przychodniach

Opieka koordynowana

Opieka koordynowana, to kolejny element reformy podstawowej opieki zdrowotnej, która według projektu rozporządzenia ma wejść w życie 1 października 2022.

Koordynację ma zapewniać lekarz POZ we współpracy z pielęgniarką i położną POZ.

Sama opieka ma polegać na zintegrowaniu udzielania świadczeń z wykorzystaniem m.in. komunikacji elektronicznej czy systemów teleinformatycznych.

Według projektu rozporządzenia na opiekę koordynowaną składać się będą:

 • porada kompleksowa,
 • badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • porady edukacyjne,
 • konsultacje dietetyczne.
Porada kompleksowa

Projekt rozporządzenia zakłada, że porada lekarza POZ, by uznać ją za kompleksową, musi obejmować:

 • pogłębiony wywiad,
 • badanie przedmiotowe,
 • analizę wyników badań i stosowanego leczenia,
 • opracowanie „Indywidualnego Planu Opieki Medycznej”.
Badania diagnostyczne

Projektowane rozporządzenie przewiduje w wykazie świadczeń POZ możliwość zlecania badań takich jak:

Badania biochemiczne i immunochemiczne

BNP (NT-pro-BNP),

albuminuria

UACR

anty TPO

antyTSHR

antyTG

Badania elektrofizjologiczne

EKG wysiłkowe

HOLTER EKG

HOLTER RR

Badania ultrasonograficzne

USG Doppler tętnic szyjnych

USG Doppler naczyń kończyn dolnych

ECHO SERCA przezklatkowe

Diagnostyka czynnościowa

spirometria,

spirometria z próbą rozkurczową

Diagnostyka inwazyjna

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (dorośli)

Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Rozporządzenie zakłada, że Indywidualny Plan Opieki Medycznej pacjenta będzie zawierał zalecenia dotyczące:

 • wizyt kontrolnych,
 • porad edukacyjnych udzielanych przez pielęgniarki – polegających na poszerzeniu wiedzy pacjenta o chorobie i sposobach radzenia sobie z nią,
 • badań kontrolnych,
 • konsultacji dietetycznych – polegających na opracowaniu indywidualnych zaleceń żywieniowych oraz wskazówek dokonanych przez dietetyka.
Konsultacje specjalistyczne

Rozporządzenie przewiduje też dostęp pacjentów cierpiących na określone schorzenia do konsultacji specjalistycznych:

Diabetolog, endokrynolog, kardiolog

cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca oraz migotanie przedsionków

Alergolog, specjalista chorób płuc

astma oskrzelowa, przewlekła choroba obturacyjna płuc

Endokrynolog

niedoczynność tarczycy, diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy

Masz pytania? Odezwij się do nas na: office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio do Błażeja Wągiela

Opieka koordynowana w POZ
Share
Polish