Prawo medyczneProblematyka odszkodowań medycznych. Zarys problemu, droga dochodzenia, formy odszkodowania.

490,77 

Opis

Czas Trwania: 6 godzin (1 dzień)

 1. Wprowadzenie do problematyki odszkodowań medycznych (60 minut)
 • Powitanie uczestników i przedstawienie celów szkolenia
 • Definicja odszkodowań medycznych i ich znaczenie w kontekście opieki zdrowotnej
 • Analiza statystyk i trendów związanych z roszczeniami odszkodowawczymi w sektorze medycznym
 1. Przyczyny i rodzaje roszczeń odszkodowawczych (90 minut)
 • Omówienie głównych przyczyn roszczeń odszkodowawczych w opiece zdrowotnej, takich jak błędy medyczne, niedbalstwo, niewłaściwe praktyki, itp.
 • Studia przypadków: analiza konkretnych przypadków roszczeń odszkodowawczych w celu zrozumienia ich źródeł i konsekwencji
 1. Proces dochodzenia odszkodowań medycznych (120 minut)
 • Kolejne etapy dochodzenia odszkodowań: od zgłoszenia roszczenia po jego zakończenie
 • Rola instytucji medycznych, ubezpieczycieli, ekspertów medycznych i prawników w procesie dochodzenia odszkodowań
 • Procedury i dokumentacja wymagana podczas dochodzenia odszkodowań
 • Ćwiczenia praktyczne: symulacja procesu dochodzenia odszkodowania na podstawie studium przypadku
 1. Formy odszkodowania (90 minut)
 • Omówienie różnych form rekompensaty dla poszkodowanych pacjentów
 • Kryteria ustalania wysokości odszkodowań w różnych rodzajach szkód medycznych
 • Przegląd praktyk w zakresie negocjacji i zawierania ugód odszkodowawczych
 1. Znaczenie zapobiegania błędom medycznym (60 minut)
 • Rola prewencji i poprawy jakości opieki zdrowotnej w minimalizowaniu ryzyka błędów medycznych
 • Omówienie strategii zapobiegania błędom medycznym i doskonalenia bezpieczeństwa pacjentów
 • Studia przypadków: analiza działań prewencyjnych i ich wpływu na zmniejszenie liczby roszczeń odszkodowawczych
 1. Case study i dyskusja (60 minut)
 • Analiza konkretnych przypadków roszczeń odszkodowawczych
 • Otwarta dyskusja na temat lekcji wyciągniętych z tych przypadków i sposobów poprawy procedur i praktyk medycznych

Materiały szkoleniowe:

– Prezentacje multimedialne

– Studia przypadków

– Scenariusze ćwiczeń

– Karty informacyjne

– Literatura dodatkowa dotycząca tematu odszkodowań medycznych

Metody szkoleniowe:

– Prezentacje multimedialne

– Studia przypadków

– Ćwiczenia praktyczne

– Dyskusje grupowe

– Analiza dokumentów

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat problematyki odszkodowań medycznych, sposobów dochodzenia roszczeń oraz znaczenia prewencji błędów medycznych w minimalizowaniu ryzyka prawnych dla placówek medycznych i personelu medycznego.

Koszt szkolenia: 399 złotych netto/os.
  Polish