Prawo medyczneZgoda pacjenta na podejmowanie wobec niego czynności leczniczych, a obowiązek informacji o stanie zdrowia.

490,77 

Opis

Czas Trwania: 6 godzin (1 dzień)

 1. Wprowadzenie (45 minut)
 • Powitanie uczestników i przedstawienie celów szkolenia
 • Definicja pojęć: zgoda pacjenta, czynności lecznicze, obowiązek informacji o stanie zdrowia
 • Przegląd istoty i znaczenia zgody pacjenta oraz obowiązku informacji o stanie zdrowia dla praktyki medycznej
 1. Prawne aspekty zgody pacjenta (90 minut)
 • Przegląd przepisów prawnych dotyczących zgody pacjenta na czynności lecznicze
 • Omówienie rodzajów zgód: wyraźna, dorozumiana, wyjątki od zgody
 • Studia przypadków: analiza sytuacji, w których zgoda pacjenta jest kluczowa dla podejmowania czynności leczniczych
 1. Obowiązek informacji o stanie zdrowia (90 minut)
 • Przegląd przepisów prawnych dotyczących obowiązku informacji o stanie zdrowia pacjenta
 • Omówienie zakresu informacji, które należy przekazać pacjentowi przed podejmowaniem czynności leczniczych
 • Ćwiczenia praktyczne: przygotowanie komunikatu informacyjnego dla pacjenta dotyczącego planowanej interwencji medycznej
 1. Procedury i dokumentacja związana z zgodą pacjenta (60 minut)
 • Praktyczne wskazówki dotyczące procedur uzyskiwania zgody pacjenta na czynności lecznicze
 • Omówienie dokumentacji medycznej związanej z procesem uzyskiwania zgody pacjenta i informacji o stanie zdrowia
 • Analiza przypadków: weryfikacja poprawności dokumentacji związanej z udzielaniem zgody pacjenta
 1. Komunikacja z pacjentem w kontekście zgody i informacji o stanie zdrowia (75 minut)
 • Techniki komunikacji interpersonalnej w procesie uzyskiwania zgody pacjenta i przekazywania informacji o stanie zdrowia
 • Ćwiczenia praktyczne: role-play sytuacji komunikacyjnych z pacjentem dotyczących zgody na czynności lecznicze i informacji o stanie zdrowia
 1. Etyka i prawo w kontekście zgody pacjenta (60 minut)
 • Omówienie zasad etycznych i norm prawnych dotyczących zgody pacjenta i informacji o stanie zdrowia
 • Dyskusja na temat trudnych sytuacji etycznych związanych z uzyskiwaniem zgody pacjenta i informowaniem go o stanie zdrowia
 1. Case study i analiza błędów (60 minut)
 • Analiza przypadków błędów związanych z nieprawidłowym uzyskiwaniem zgody pacjenta lub brakiem wystarczającej informacji o stanie zdrowia
 • Dyskusja na temat możliwych konsekwencji prawnych i etycznych błędów w procesie udzielania zgody pacjenta

Materiały Szkoleniowe:

– Prezentacje multimedialne

– Studia przypadków

– Ćwiczenia praktyczne

– Materiały informacyjne dotyczące przepisów prawnych i etycznych norm dotyczących zgody pacjenta i informacji o stanie zdrowia

Metody Szkoleniowe:

– Prezentacje multimedialne

– Dyskusje grupowe

– Ćwiczenia praktyczne

– Role-play sytuacji komunikacyjnych

– Analiza dokumentów

 

Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego uzyskiwania zgody pacjenta na czynności lecznicze oraz odpowiedniego informowania go o stanie zdrowia w zgodzie z przepisami prawnymi i normami etycznymi.

Koszt szkolenia: 399 złotych netto/os.
  Polish