Wyroby medyczne i produkty leczniczeNowe regulacje wyrobów medycznych (MDR i IVDR)

490,77 

Opis

Cel Szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami dotyczącymi wyrobów medycznych, w tym rozporządzeniem MDR (Medical Device Regulation) oraz IVDR (In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation).

 

Czas Trwania: 6 godzin

 1. Wprowadzenie (30 minut)
 • Powitanie uczestników i przedstawienie celów szkolenia
 • Omówienie agendy oraz oczekiwanych rezultatów
 • Prezentacja profilu legislacyjnego MDR i IVDR
 1. Podstawy MDR i IVDR (60 minut)
 • Omówienie kluczowych terminów w rozporządzeniach
 • Podstawowe zasady i cele MDR i IVDR
 • Porównanie z poprzednimi dyrektywami dotyczącymi wyrobów medycznych
 1. Główne zmiany w MDR i IVDR (90 minut)
 • Procedury oceny zgodności i certyfikacja wyrobów medycznych
 • Nowe wymagania dotyczące identyfikowalności i śledzenia wyrobów medycznych
 • Zmiany w zakresie odpowiedzialności producentów, importerów i dystrybutorów
 • Kwestie związane z oznakowaniem CE i rejestracją
 1. Procedury kliniczne i oceny (60 minut)
 • Procedury kliniczne: wprowadzenie do wymagań dotyczących badań klinicznych i badań działania
 • Nowe wytyczne dotyczące oceny klinicznej wyrobów medycznych
 • Procedury oceny wyrobów diagnostycznych in vitro
 1. Aspekty praktyczne (90 minut)
 • Analiza przypadków: interpretacja nowych przepisów w praktyce
 • Wytyczne dotyczące przestrzegania przepisów MDR i IVDR
 • Przykłady dobrych praktyk w dostosowaniu się do nowych regulacji
 1. Audyt i monitorowanie zgodności (30 minut)
 • Wprowadzenie do audytów zgodności z MDR i IVDR
 • Monitorowanie i raportowanie zgodności
 • Kary za naruszenie nowych regulacji
 1. Podsumowanie i dyskusja (30 minut)
 • Powtórzenie najważniejszych punktów szkolenia
 • Otwarta dyskusja i pytania uczestników
 • Podziękowanie za udział i podsumowanie rezultatów szkolenia

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Dyskusje grupowe
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia praktyczne

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Materiały do ćwiczeń
 • Przykłady dokumentów i procedur zgodności

Prowadzący:

Błażej Wągiel, radca prawny, certyfikowany auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485 – ekspert z doświadczeniem w prawie medycznym i life science, posiadający aktualną wiedzę na temat najnowszych zmian prawnych w obszarze reklamy wyrobów medycznych.

Koszt szkolenia: 399 złotych netto/os.
  Polish