Wyroby medyczne i produkty leczniczeReklama wyrobów medycznych po zmianach

490,77 

Opis

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi reklamy wyrobów medycznych oraz omówienie najnowszych zmian prawnych i wytycznych w tym obszarze.

Czas trwania:

6 godzin)

Agenda:

 1. Wprowadzenie do reklamy wyrobów medycznych (1 godzina)
 • Obowiązujące akty prawne krajowe i międzynarodowe
 • Zakres i ograniczenia reklamy
 • Kluczowe pojęcia: reklama skierowana do laików, reklama porównawcza, reklama niedozwolona
 1. Najnowsze zmiany prawne (2 godziny)
 • Omówienie najnowszych przepisów i wytycznych dotyczących reklamy wyrobów medycznych
 • Analiza konsekwencji tych zmian dla branży wyrobów medycznych (producentów, importerów, dystrybutorów)
 • Zasady uczciwej konkurencji w reklamie wyrobóww medycznych
 • Kontrola reklamy wyrobów medycznych po zmianach
 1. Interpretacja przepisów w praktyce (2 godziny)
 • Wymogi dotyczące treści reklamy
 • Zakazane treści i praktyki reklamowe
 • Reklama wyrobów medycznych w Internecie
 • Studium przypadków: analiza różnych form reklamy wyrobów medycznych
 • Ćwiczenia praktyczne: ocena zgodności reklamy z obowiązującymi przepisami oraz tworzenie przekazów reklamowych zgodnie z przepisami
 • Dyskusja na temat najczęstszych błędów i niejasności w interpretacji przepisów
 • Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych
 1. Podsumowanie i dyskusja (1 godzina)
 • Omówienie głównych zagadnień poruszonych podczas szkolenia
 • Odpowiedzi na pytania uczestników
 • Wnioski i wskazówki na przyszłość

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja z omówieniem głównych zagadnień
 • Materiały informacyjne zawierające aktualne przepisy i wytyczne dotyczące reklamy wyrobów medycznych
 • Studia przypadków i przykładowe analizy

Prowadzący:

Błażej Wągiel, radca prawny, certyfikowany auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485 – ekspert z doświadczeniem w prawie medycznym i life science, posiadający aktualną wiedzę na temat najnowszych zmian prawnych w obszarze reklamy wyrobów medycznych.

Koszt szkolenia: 399 złotych netto/os.
  Polish